ZDOLNOŚCI DYNAMICZNE W TURBULENTNYM OTOCZENIU

Main Article Content

Anna Wójcik-Karpacz

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja zewnętrznych warunków, w jakich zdolności dynamiczne przyczyniają się do wyniku firmy. Wykorzystaną metodą badawczą są studia literatury. Część pierwsza i druga opracowania obejmuje konceptualizacje dwóch głównych konstruktów, odpowiednio zdolności dynamicznych i dynamizmu otoczenia. Część trzecia zawiera konkluzje z dotychczasowych badań na temat implikacji dynamizmu otoczenia na relacje zdolności dynamiczne (dynamic capabilities, DCs) – wynik firmy (firm performance, FP). Przegląd ustaleń badawczych nie pozwolił jednoznaczne zakwalifikować dynamizmu otoczenia jako moderatora relacji DCs – FP. Przytoczono kontrowersyjne argumenty odnośnie roli dynamizmu otoczenia jako moderatora relacji DCs – FP. Niektóre badania wskazują, że wpływ zdolności dynamicznych na wyniki może być różny w różnych typach otoczenia. Natomiast inne badania pokazują dynamizm otoczenia jako konieczny warunek wstępny lub konstytutywny element zdolności dynamicznych. W związku z tym dalsze badania powinny uwzględniać szczegółowe konsekwencje, jakie różne charakterystyki otoczenia mają dla rozwoju i wyników zdolności dynamicznych.
Słowa kluczowe: zdolności dynamiczne, dynamizm otoczenia, turbulentne otoczenie, przewaga konkurencyjna, wynik firmy, podejście zdolności dynamicznych

Article Details

Jak cytować
Wójcik-Karpacz, A. (2018). ZDOLNOŚCI DYNAMICZNE W TURBULENTNYM OTOCZENIU. Organizacja I Kierowanie, (4 (183), 51–69. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4054
Dział
Artykuły