INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH ALIANSU STRATEGICZNEGO

Main Article Content

Rafał Drewniak

Abstrakt

Innowacyjność przedsiębiorstw jest jedną z kluczowych determinant ich sukcesu rynkowego. Źródła generowania innowacji powinny być poszukiwane nie tylko wśród własnych zasobów i pracowników, lecz także na zewnątrz. W celu minimalizacji kosztów i ryzyka działalności innowacyjnej firmy wykorzystują posiadane relacje z innymi podmiotami rynkowymi. Prowadzenie współpracy między przedsiębiorstwami umożliwia bowiem uzyskanie dostępu do zasobów i wiedzy kooperantów, dzięki czemu możliwe staje się wzmocnienie zdolności do opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Celem artykułu jest scharakteryzowanie istoty oraz rodzaju innowacji w kontekście podejmowania współpracy między przedsiębiorstwami. Zaprezentowane wyniki badań empirycznych identyfikują zależności między wielkością przedsiębiorstw partnerskich oraz czasem trwania aliansu a rodzajem wdrożonych innowacji. Wyniki badań pozwalają także stwierdzić, że: istnieje silniejsza zależność między wprowadzeniem innowacji, a czasem trwania aliansu niż w przypadku wielkości przedsiębiorstwa, jak i dłuższy czas trwania aliansu w większym stopniu sprzyja wprowadzeniu innowacji procesowych niż produktowych i organizacyjnych. Określono także zależność między rodzajem wdrożonych innowacji a wielkością współpracujących przedsiębiorstw. Wyniki oraz wnioski wskazują na znaczenie badanych charakterystyk na innowacyjność przedsiębiorstw, co może stanowić podstawę budowania, utrzymania i/lub wzmacniania przewagi konkurencyjnej przez wskazanie nowych źródeł jej uzyskiwania.
Słowa kluczowe: alians strategiczny, innowacje, innowacyjność

Article Details

Jak cytować
Drewniak, R. (2018). INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH ALIANSU STRATEGICZNEGO. Organizacja I Kierowanie, (4 (183), 151–167. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4060
Dział
Artykuły