WPŁYW ZARZĄDZANIA TALENTAMI ORGANIZACYJNYMI NA WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA: MEDIACYJNA ROLA WYNIKÓW HRM W PMN Z SIEDZIBĄ W EUROPIE ŚRODKOWEJ

Main Article Content

Marzena Stor

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest określenie pośredniczącej roli wyników HRM w relacjach między zarządzaniem talentami organizacyjnymi (OTM) a wynikami przedsiębiorstwa, a także ustalenie, czy w tym zakresie istnieją jakieś identyfikowalne prawidłowości w okresie przedpandemicznym i pandemicznym w centralach oraz zagranicznych jednostkach w Europie Środkowej. W badaniach zastosowano innowacyjne rozwiązanie metodyczne. Otóż, aby uchwycić rzeczywiste relacje między badanymi zmiennymi, surowe dane w zmiennych zostały skorygowane za pomocą wskaźnika efektywności (WE). Do weryfikacji hipotez
badawczych i oceny efektów pośredniczących wykorzystano modelowanie równań strukturalnych (PLS-SEM). Rezultaty badań pokazują, że wyniki HRM pozytywnie mediują relacje między OTM a wynikami przedsiębiorstwa w zakresie finansów, jakości i innowacyjności. W czasie pandemii ten efekt mediacyjny jest silniejszy niż w okresie przedpandemicznym.

Article Details

Jak cytować
Stor, M. (2024). WPŁYW ZARZĄDZANIA TALENTAMI ORGANIZACYJNYMI NA WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA: MEDIACYJNA ROLA WYNIKÓW HRM W PMN Z SIEDZIBĄ W EUROPIE ŚRODKOWEJ. Organizacja I Kierowanie, 192(1), 11–40. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4292
Dział
Artykuły