RÓŻNICE W PODEJŚCIU DO ONBOARDINGU TALENTÓW PRZYWÓDCZYCH W CENTRALI KORPORACJI MIĘDZYNARODOWYCH PRZED PANDEMIĄ COVID-19 I W TRAKCIE PANDEMII

Main Article Content

Łukasz Haromszeki

Abstrakt

Zarządzanie talentami przywódczymi (LTM) jest obecnie jednym z kluczowych aspektów ZZL, który może decydować o sukcesie organizacji. Pierwszym krokiem w budowaniu organizacyjnie dostosowanego kapitału liderów jest proces onboardingu. Głównym celem artykułu jest identyfikacja i wyjaśnienie różnic między sposobem wdrażania talentów przywódczych przed i podczas pandemii COVID-19. Badania na ten temat w korporacjach wielonarodowych z siedzibą w Europie Środkowej mają charakter innowacyjny, więc mogą wypełnić lukę badawczą. Próba badawcza obejmuje 200 niefinansowych podmiotów gospodarczych z polskim kapitałem, których siedziby znajdują się w Polsce, a jednostki zależne znajdują się poza granicami kraju. Badania przeprowadzono metodą CATI. Do analizy zebranych danych empirycznych wykorzystano statystyki opisowe, korelacje oraz analizę głównych składowych (PCA). Główne prawidłowości zaobserwowane w badaniach empirycznych potwierdzają, że istnieją różnice w podejściu do onboardingu talentów przywódczych przed i w trakcie pandemii COVID-19, który w trudnych warunkach opiera się na analizie różnych aspektów relacji przywódczych, pogłębianiu wiedzy o potrzebach, oczekiwaniach i pomiarze zachowań, a nie tylko traktowaniu go jako kolejnego etapu obsadzania stanowisk.

Article Details

Jak cytować
Haromszeki, Łukasz. (2024). RÓŻNICE W PODEJŚCIU DO ONBOARDINGU TALENTÓW PRZYWÓDCZYCH W CENTRALI KORPORACJI MIĘDZYNARODOWYCH PRZED PANDEMIĄ COVID-19 I W TRAKCIE PANDEMII. Organizacja I Kierowanie, 192(1), 41–56. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4293
Dział
Artykuły