ROZWÓJ ZAWODOWY OPARTY NA KOMPETENCJACH A KSZTAŁTOWANIE AFEKTYWNEGO ZAANGAŻOWANIA ORGANIZACYJNEGO

Main Article Content

Elżbieta Kowalczyk
Gabriela Roszyk-Kowalska
Anna Cedro

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest wykazanie empirycznie zweryfikowanych związków pomiędzy kompetencjami zawodowymi a afektywnym zaangażowaniem organizacyjnym, z uwzględnieniem istotnej roli rozwoju kariery i możliwości awansu, jako mediatora.  Badania empiryczne obejmowały badania jakościowe, w których udział wzięli eksperci z dziedziny pożarnictwa oraz ilościowe z udziałem strażaków zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich i wykonawczych. Procedura badawcza obejmowała analizę mediacji Barona i Kenny’ego, co pomogło autorkom zweryfikować hipotezy naukowe i sformułować praktyczne wnioski. W wyniku przeprowadzonej procedury badawczej ustalono, że przyjęty mediator wyjaśnia w sposób istotny związek pomiędzy kompetencjami a afektywnym zaangażowaniem organizacyjnym strażaków, niezależnie od pozycji w hierarchii organizacyjnej.


Uzyskane przez autorki wyniki mogą się stać zachętą dla kolejnych badaczy do odkrywania innych, ukrytych i nieoczywistych  mechanizmów zależności w obszarze zachowań organizacyjnych, zwłaszcza że zagadnienie to nie stanowiło punktu centralnego licznych badań.

Article Details

Jak cytować
Kowalczyk, E., Roszyk-Kowalska, G., & Cedro, A. (2024). ROZWÓJ ZAWODOWY OPARTY NA KOMPETENCJACH A KSZTAŁTOWANIE AFEKTYWNEGO ZAANGAŻOWANIA ORGANIZACYJNEGO. Organizacja I Kierowanie, 192(1), 57–73. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4294
Dział
Artykuły