AKCELERATORY STARTUPÓW: KIERUNKI I LUKI W BADANIACH

Main Article Content

Michał Bańka
Mariusz Salwin
Magdalena Marczewska
Monika Sychowicz
Joanna Kłos
Szymon Rychlik

Abstrakt

W ostatnich latach akceleratory startupów cieszą się dużą popularnością. Celem badania jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej akceleracji start-upów poprzez 1) analizę aktualnego stanu wiedzy na temat akceleratorów startupów, 2) mapowanie i syntezę bieżących wysiłków badawczych oraz 3) identyfikację luk i możliwości dalszych badań. Artykuł opiera się na metodologii systematycznej analizy sieci, która łączy systematyczny przegląd literatury z badaniem sieci literatury. Do opracowania kompleksowego przeglądu wyników badań wykorzystano bazę danych Scopus. VOSviewer został wykorzystany do przeprowadzenia
analiz sieci bibliograficznych skupiających się na wyselekcjonowanej grupie artykułów. Do przeprowadzenia analizy i stworzenia wizualizacji sieci współcytowań wykorzystano Citespace. W artykule dokonano przeglądu literatury na temat istniejących badań dotyczących akceleratorów start-upów. Wiele artykułów dotyczących startupów omawia działanie akceleratorów, interakcję korporacji ze startupami oraz bada wpływ współpracy na ekosystem startupowy. Ponadto znaczna liczba publikacji dotyczy oceny wyników i działalności startupów wspieranych przez akceleratory, a także analizy czynników planowania, działania i rozwoju
startupów. Niemniej jednak brakuje kompleksowej analizy akceleracji startupów i usystematyzowania dorobku badaczy w tej dziedzinie. Niniejszy artykuł wypełnia tę lukę.

Article Details

Jak cytować
Bańka, M., Salwin, M., Marczewska, M., Sychowicz, M., Kłos, J., & Rychlik, S. (2024). AKCELERATORY STARTUPÓW: KIERUNKI I LUKI W BADANIACH. Organizacja I Kierowanie, 192(1), 93–127. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4296
Dział
Artykuły