Kontakt

Instytut Rozwoju Gospodarczego.
ul. Rakowiecka 22,
02-521 Warszawa

Główna osoba do kontaktu

Agnieszka Danelczyk

Wsparcie techniczne

Marcin Ochalski