Prace i Materiały IRG SGH czasopismo, w którym prezentowane są najważniejsze rezultaty prac badawczych prowadzonych w Instytucie Rozwoju Gospodarczego KAE SGH., jak również artykuły i badania innych naukowców z SGH oraz innych ośrodków akademickich. Czasopismo ukazywało się od 1975 roku. W okresie działalności Instytutu uikazało się 101 numerów

Nr 101 (2017): Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego

Wyświetl wszystkie wydania