Niepewność w opiniach polskich gospodarstw domowych

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sławomir Dudek

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza kształtowania się - w uj ęciu przekrojowym i czasowym - odsetka odpowiedzi "nie wiem" na pytania ankiety kwartalnego badania nastrojów gospodarstw domowych, prowadzonego przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zgodnie ze zharmonizowaną ankietą UE, wariant odpowiedzi "nie wiem" występuje w każdym pytaniu. Ankietowany może wybrać ten wariant czy to z powodu braku wiedzy, czy dlatego, że pytanie może go nie dotyczyć, bądź też by wyrazić niepewność co do kształtowania się badanego zjawiska. W artykule badane jest zróżnicowanie częstości udzielania przez respondentów odpowiedzi "nie wiem" w zależności od ich cech społeczno-demograficznych oraz przeprowadzona zostaje analiza zmienności tego odsetka w cyklu koniunkturalnym. Jest to pierwsza tak kompleksowa analiza statystyczna niepewności na podstawie danych IRG SGH(abstrakt oryginalny)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły

Bibliografia

Białowolski, P., Dudek, S. (2008). Wzorce formułowania ocen i prognoz przez polskie gospodarstwa domowe - fakty i mity. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 80: 43-57.

Bovi, M. (2006). Long-run biases in consumer sentiment. Micro evidence from European surveys. Referat przedstawiony podczas konferencji OECD. Rzym (wrzesień).

Curtin, R. T. (2000). The structure of consumer confidence: Comparisons between the United States and Russia. Referat przedstawiony podczas 25 konferencji CIRET. Paryż (październik).

Jankiewicz, J. (2013). Niepewność w diagnozach i prognozach formułowanych w badaniach koniunktury konsumenckiej w Polsce. Przegląd Zachodniopomorski, 3(2): 143-150.

Komisja Europejska (2017). A user guide to the joint harmonised EU programme of business and consumer surveys. Bruksela.

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, 140: 5-55.

NBP (2015). Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków. Warszawa