Zaburzenia cykliczności aktywności gospodarczej w Polsce w świetle wyników badania koniunktury gospodarczej IRG SGH

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Elżbieta Adamowicz
Konrad Walczyk

Abstrakt

Lata 2013-2016 były w polskiej gospodarce okresem szczególnym, bowiem doświadczyła ona wówczas zmiany utrwalonych wcześniej wzorców wahań cyklicznych. Na podstawie analizy danych pochodzących z badań koniunktury IRG SGH, obejmujących przemysł przetwórczy, budownictwo, handel, sektor bankowy i gospodarstwa domowe, twierdzimy, że w istocie zmiany te dotknęły podażowej strony gospodarki Polski, a ich przyczyny upatrujemy we wzroście niepewności wywołanym przede wszystkim przez napięcia w otoczeniu politycznym biznesu(abstrakt oryginalny)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły

Bibliografia

Adamowicz, E., Dudek, S., Pachucki, D., Walczyk, K. (2009). Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek. w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Projekty badawcze. t. I. Warszawa: Narodowy Bank Polski, 8-224.

Adamowicz, E., Klimkowska, J., Walczyk, K. (2011). Wahania koniunkturalne w Polsce. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, 87: 9-32.

Adamowicz, E., Walczyk, K. (2013). Jakościowy cykl koniunkturalny w Polsce. Sektorowe zmiany aktywności gospodarczej. Przegląd Zachodniopomorski, 28(3-1): 17-2.

Christiano, L., Fitzgerald, T. J. (2003). The band-pass filter. International EconomicReview, 44(2): 435-65.

Kranendonk, H. C., Bonenkamp, J., Verbruggen, J. P. (2004). A leading indicator for the Dutch economy - methodological and empirical revision of the CPB system. CESIfo Working Paper, 1200.

Zarnowitz, V., Ozyildirim, A. (2006). Time series decomposition and measurement of business cycles, trends, and growth cycles. Journal of Monetary Economics, 53(7): 1717-1739.

Zarnowitz, V. (1992). What is a business cycle. w: The business cycle: Theories and evidence. M. T. Belongia, M. R. Garfinkel (red.). Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, 3-72.