Podaż pracy w Polsce – dotychczasowe tendencje i projekcje na przyszłość

Main Article Content

Eugeniusz Kwiatkowski
https://orcid.org/0000-0001-9030-1664
Leszek Kucharski
https://orcid.org/0000-0002-4075-4283

Abstract

The scope of the paper refers to long- and medium-run trends of labour supply in Poland. The main purpose is to determine current trends in the labour supply and its projections till the year 2050. In the theoretical part of the paper determinants of labour supply are considered. The projections are based on the population forecasts till 2050 made by the Central Statistical Office of Poland (CSO) and by the authors’ own simulations. Several variants of upper limit of working age and activity rates are taken into account.


The population forecasts by the CSO indicate it will occur big decrease of working age population till 2050. The biggest decrease will refer to the group of working age 18–59/64 years and the lowest decrease in the age group 18–66 years. The analysis shows that the declines in labour supply in the years 2020–2050 will occur in all variants of working age population, the biggest decline in the variant assuming the age group 18–59/64 and the smallest decline – in the group 15–74 years.


Retirement age is of big importance for the size of labour supply. This is why it is recommended to encourage older people to prolong their economic activity. It is also necessary to increase activity rates in the working age population.

Article Details

How to Cite
Kwiatkowski, E., & Kucharski, L. (2018). Podaż pracy w Polsce – dotychczasowe tendencje i projekcje na przyszłość. Studia Demograficzne, (1 (173), 55-73. https://doi.org/10.33119/SD.2018.1.3
Section
Original research papers & review papers

References

[1] Becker G., 1960, An Economic Analysis of Fertility [w:] B. George (red), Demographic and Economic Change in Developed Countries, Columbia University Press, NBER, New York: 209–240.
[2] Cahuc P., Zylberberg A., 2004, Labor Economics, MIT Press Books, Cambridge MA.
[3] D’Addio A., d’Ercole M., 2005, Trends and Determinants of Fertility Rates in OECD Countries: The Role of policies, „OECD Social, Employment and Migration Working Papers”, Vol. 27.
[4] GUS, 2018, Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski IV kwartał 2017, Warszawa.
[5] GUS, 2014, Prognoza ludności na lata 2014–2050, zasób internetowy: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014–2050‑opracowana-2014‑r-,1,5.html [data dostępu: 22.07.2018].
[6] GUS, 2017, Rocznik Demograficzny, Warszawa.
[7] Kryńska E., Kwiatkowski E., 2013, Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
[8] Kwiatkowski E., 2002, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[9] Malthus T. R., 2003, Rozprawa o prawie ludności i jego oddziaływaniu na przyszły postęp społeczeństwa, De Agostini, Altaya, Warszawa.
[10] Saczuk K., 2014, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w Polsce w latach 1995–2010. Korekta danych, „Materiały i Studia”, nr 301, NBP, Warszawa.
[11] Strzelecki Z., Demograficzne wyzwania: Świat, Europa, Polska, IX Kongres Ekonomistów Polskich, 2013 zasób internetowy: http://kongres.pte.pl/kongres/publikacje-kongresowe.html [data dostępu: 9.10.2018].
[12] Woźniak-Jęchorek B., 2016, Instytucjonalne uwarunkowania polskiego rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.