Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy (aut. Marcin Stonawski) - recenzja książki

Main Article Content

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Article Details

How to Cite
Chłoń-Domińczak, A. (2015). Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy (aut. Marcin Stonawski) - recenzja książki. Studia Demograficzne, (1(167), pp. 83-86. https://doi.org/10.33119/SD.2015.1.4
Section
Book reviews