Podział obowiązków w gospodarstwach domowych w Polsce: analiza sezonowości pracy domowej i zawodowej

Main Article Content

Marta Marszałek
https://orcid.org/0000-0002-6810-7977

Abstract

The analysis based on data from the Time Use Survey 2013 presents how household activities related to paid and unpaid work are distributed between women and men in Poland. The share of persons involved in selected activities at the defined time is presented. The 24‑hour rhythm of paid and unpaid work refers to weekdays (working days and weekends separately) and months. The analysis covers different groups of households, defined by the source of income and household living arrangements. The results confirm the hypothesis about double burden of women imposed by the asymmetric allocation of household duties between women and men, irrespectively of the source of household income. They also demonstrate how living arrangements contribute to the differences in paid and unpaid work of women and men.

Article Details

How to Cite
Marszałek, M. (2019). Podział obowiązków w gospodarstwach domowych w Polsce: analiza sezonowości pracy domowej i zawodowej. Studia Demograficzne, (1(175), 81-109. https://doi.org/10.33119/SD.2019.1.4
Section
Original research papers & review papers

References

[1] Baranowska, A. (2007a). Poglądy i preferencje dotyczące ekonomicznych modeli rodziny. W: Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych (s. 404–422), I. E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (red.). Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR.
[2] Baranowska, A. (2007b). Decyzje prokreacyjne – preferencje a realizacja. W: Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych (s. 423–438), I. E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (red.). Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR.
[3] Błaszczak-Przybycińska, I. (2006). Methodology and Empirical Results of Time Use Surveys in Poland, Statistics in Transition, Vol. 7, 6, s. 1345–1360.
[4] Błaszczak-Przybycińska, I. (2007). Estimation of Unpaid Work in Polish Household, Statistics in Transition, Vol. 8, s. 3, 547–561.
[5] Błaszczak-Przybycińska, I. (2008). Produkcja gospodarstw domowych jako czynnik dochodotwórczy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
[6] Błaszczak-Przybycińska, I., Marszałek, M. (2015). Wycena wartości pracy własnej gospodarstw domowych na podstawie badania budżetu czasu. Budżet czasu ludności 2013 cz. I, Warszawa: ZWS.
[7] Błaszczak-Przybycińska, I., Marszałek, M. (2019). Satellite account of household production. Methodological remarks and results for Poland, Econometrics, 23 (1), s. 61–76.
[8] Bobrowicz, B. (2007). Alokacja czasu: praca zawodowa i edukacja versus funkcje opiekuńcze i prace domowe. W: Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych (s. 81–131), I. E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (red.). Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR.
[9] Duch-Krzysztoszek, D. (2007). Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji w małżeństwie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
[10] Duran, M. A. H. (2007). The satellite account for unpaid work in the Community of Madrid. La Suma de Todos. Madrid: Comunidad de Madrid.
[11] Eurostat (2009). Harmonised European Time Use Survey – 2008 Guidelines, Methodologies and Working papers, http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-RA-08-014-EN.pdf (dostęp: 05.11.2019).
[12] Esping-Andersen, G. (2009). The Incomplete Revolution. Adapting to Women’s New Roles. Cambridge: Polity Press.
[13] Ertugrul-Yilmazer, I. (2006). Unequal Division of Unpaid Work in Turkey: Evidence from Time-Use Survey, Journal of Social Policy Conferences, 70 (1), s. 55–80.
[14] Franco, A., Winqvist, K. (2002). Women and men reconciling work and family life, Statistics in Focus, Population and Social Conditions, Theme 3–9/2002, Eurostat.
[15] Fraumeni, B. M. (2012). Human Capital Productivity: A New Concept for Productivity Analysis, International Productivity Monitor, 24, s. 20–26.
[16] Goldschmidt-Clermont, L. (1993). Monetary value of non-market productive time. Methodological Considerations, The Review of Income and Wealth, 4, s. 419–433.
[17] GUS (2011). Metodologia badań budżetów gospodarstw domowych, Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje. Warszawa: ZWS GUS.
[18] GUS (2015). Budżet czasu ludności 2013 cz. I. Warszawa: ZWS GUS.
[19] GUS (2016). Budżet czasu ludności 2013 cz. II. Warszawa: ZWS GUS.
[20] Hawrylyshyn, O. (1976). The value of household services: a survey of empirical estimates, The Review of Income and Wealth, 22, s. 101–131.
[21] Hawrylyshyn, O. (1977). Towards a Definition of Non-Market Activities, The Review of Income and Wealth, 23 (1), s. 79–96.
[22] Hochschild, A. (1997). The Time Bind. New York: Henry Holt.
[23] Hochschild, A., Machung, A. (1989). The Second Shift. New York: Viking.
[24] Holloway, S., Short, S., Tamplin, S. (2002). Household Satellite Account (experimental) methodology. UK: Office for National Statistics, http://www.ons.gov.uk/ons/guidemethod/method-quality/specific/social-and-welfare-methodology/household-satelliteaccount/index.html (dostęp: 05.11.2019).
[25] Ironmonger, D., Soupourmas, F. (2009). Estimating household production outputs with time use episode data, eIJTUR, 6 (2), s. 240–268.
[26] Kotowska, I. E. (2009). Zmiany modelu rodziny a zmiany aktywności zawodowej kobiet w Europie. W: Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce (s. 15–56), I. E. Kotowska (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
[27] Kotowska, I. E., Sztanderska, U., Wóycicka I. (red.). (2017). Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych. Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR.
[28] Leira, A. (2002). Working Parents and the Welfare State. Family Change and Policy Reform in Scandinavia. Cambridge University Press.
[29] Marszałek, M. (2015). Rachunek produkcji domowej w Polsce w koncepcji systemu statystyki społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
[30] Marszałek, M. (2016). Rytm zajęć w budżecie czasu. W: Budżet czasu ludności 2013 cz. II. Warszawa: ZWS GUS.
[31] Matysiak, A. (2005). The sharing of professional and household duties between Polish couples – preferences and actual choices, Studia Demograficzne, 1 (147), s. 122–154.
[32] Matysiak, A. (2007). Organizacja czasu pracy i opieki. W: Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych (s. 345–380), I. E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (red.). Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR.
[33] Muszyńska, M. (2003). Zróżnicowanie modeli rodziny w krajach europejskich w kontekście statusu kobiety w społeczeństwie, Studia Demograficzne, nr 2 (144), s. 55–77.
[34] Poissonnier, A., Roy, D. (2013). Household Satellite Account for France in 2010. Methodological issues on the assessment of domestic production. France: Institut National de la Statistique et des Études Économiques.
[35] Reid, M. (1934). Economics of Household Production. New York: Wiley.
[36] Szép, K. (2003). Összefoglalás helyett – A nemzeti számlákban nem kimutatott häztartási termelési szamlája és a jövöbeli feladatok, A háztartási termelés értéke a mai Magyarországon. Budapeszt: Hungarian Central Statistical Office.
[37] Titkow, A., Duch-Krzysztoszek, D., Budrowska, B. (2013). Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
[38] UNECE (2010). Developing Gender Statistics: A Practical Tool. Geneva.
[39] Varjonen, J., Aalto, K. (2006). Household Production and Consumption in Finland 2001. Household Satellite Account. Statistics Finland. Helsinki.
[40] Varjonen, J., Aalto K. (2013). Households’ unpaid production and change 2001–2009, Working Papers, 145. Helsinki: National Consumer Research Centre.
[41] Varjonen, J., Hamunen, E. (1999). Proposal for a Satellite Account of Household Production. Agenda Item 1. Statistics Finland. Paris: OECD Meeting of National Accounts Experts.
[42] Varjonen, J., Hamunen, E., Soinne K., (2014). Satellite Accounts on Household Production: Eurostat Methodology and Experiences to Apply It. Working Papers 1/2014, http://www.iariw.org (dostęp: 05.11.2019).
[43] Varjonen, J., Rüger, Y. (2008). Value of Household Production in Finland and Germany. Analysis and Recalculation of the Household Satellite Account System in both countries. Working Papers, 112, Helsinki: National Consumer Research Centre.