Dynamiczne tablice trwania życia a przeciętna długość życia w Polsce w latach 2008-2018

Main Article Content

Piotr Jóźwik
https://orcid.org/0000-0002-9636-5949

Abstract

Przy użyciu dynamicznych tablic trwania życia, w artykule zobrazowano zahamowanie tempa wzrostu oczekiwanego trwania życia noworodków w ostatnich latach w Polsce. W tym celu wykorzystane zostały dane z lat 2008–2018 oraz metoda dynamicznego przedłużenia tablic trwania życia zaproponowana przez Franka Dentona oraz Byrona G. Spencera, która zmienia standardowe dla tablic trwania życia założenie o braku zmian prawdopodobieństwa zgonu na założenie stałości dynamik prawdopodobieństwa zgonu. Ta metoda dotychczas nie została opisana w literaturze polskojęzycznej ani użyta w odniesieniu do przekrojowych tablic trwania życia dla Polski. W wyniku zahamowania tempa wzrostu oczekiwanego trwania życia noworodków w latach 2016–2018 widoczne jest skrócenie dynamicznego oczekiwanego trwania życia dla noworodków w 2018 r. o 3,5 roku dla kobiet i 6,6 roku dla mężczyzn w relacji do dynamicznego oczekiwanego trwania życia w 2013 r. Straty w oczekiwanym trwaniu życia są najbardziej widoczne dla młodych i średnio-zaawansowanych grup wiekowych. Ponadto, skrócenie dynamicznego oczekiwanego trwania życia w grupach wiekowych poniżej 80. roku życia jest wyższe dla mężczyzn.

Article Details

How to Cite
Jóźwik, P. (2020). Dynamiczne tablice trwania życia a przeciętna długość życia w Polsce w latach 2008-2018. Studia Demograficzne, (2(178), 147-161. https://doi.org/10.33119/SD.2020.2.6
Section
Brief communications

References

[1] Boussemart, J. M., Godet, M. (2018). Europe 2050: Demographic suicide. European Issues n. 462. Fondation Robert Schuman, www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0462‑europe-2050‑demographic-suicide (dostęp: 25.10.2020).
[2] Denton, F. T., Spencer, B. G. (2011). A dynamic extension of the period life table, Demographic Research, 24, s. 831–854. DOI: 10.4054/DemRes.2011.24.34.
[3] Rutkowska, L. (2017). Trwanie życia w 2016 r. Warszawa: GUS.
[4] Schoen, R., Canudas-Romo, V. (2005). Changing mortality and average cohort life expectancy, Demographic Research, 13, s. 117–142. DOI: 10.4054/DemRes.2005.13.5.
[5] Serrano-Martínez, J. M., García-Marín, R. (2018). Demographic stagnation and decline in Spain: A cause for concern?, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 39 (39), s. 129–145. DOI: 10.2478/bog-2018-0009.
[6] Sharma, M., Choudhury, L., Sarma, R. (2017). Dynamic Life Tables for India and Some of Its Major States, Journal of Population and Social Studies, 25 (4), s. 343–357. DOI: 10.25133/JPSSv25n4.004.
[7] Wojtyniak, B., Rabczenko, D., Czarkowski, M., Skotak, K. (2018). Ocena przyczyn podwyższonej umieralności ludności Polski na początku 2017 roku. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
[8] Wróblewska, W. (2019). Zmiana liczby zgonów i trwania życia w latach 2016–2018. Przyczynek do analizy zgonów w Polsce, Studia Demograficzne, 1 (175), s. 9–25. DOI: 10.33119/SD.2019.1.1.