Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN o dokumencie „Strategia Demograficzna 2040. Projekt” przygotowanym w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Main Article Content

Prezydium KND PAN

Article Details

How to Cite
Prezydium KND PAN. (2022). Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN o dokumencie „Strategia Demograficzna 2040. Projekt” przygotowanym w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Studia Demograficzne, 180(2). Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2844
Section
Other