Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej czasopismo, w którym prezentowane są rezultaty analiz metodologicznych nad wynikami badań koniunktury w gospodarce polskiej, prowadzonymi w Instytucie Rozwoju Gospodarczego KAE SGH. Czasopismo ukazuje się od 1993 r., z przerwą od 2006 do 2015. 

Kontynuacja serii wydawniczej prezentującej głównie rezultaty analiz metodologicznych wyników badań koniunktury w gospodarce polskiej. Do roku 2006 ukazały się 22 numery.  Po kilkuletniej przerwie wydane zostały kolejne numery publikacji. Od 2015 r. wydawnictwo ukazuje się w formie kwartalnika, omawiającego wyniki ankietowych badań koniunktury prowadzonych przez IRG SGH. Badania prowadzone są raz na kwartał, z wyjątkiem badania w  przemyśle przetwórczym, prowadzonego co miesiąc.