Kontakt

Instytut Rozwoju Gospodarczego
ul. Rakowiecka 22,
02-521 Warszawa

Główna osoba do kontaktu

Agnieszka Danelczyk

Wsparcie techniczne

Marcin Ochalski