Union Organising in Poland in the Regional Context of CEE

Main Article Content

Jan Czarzasty
Adam Mrozowicki

Abstract

Trade union organising has been one of the central strategies of trade union revitalisation in Central and Eastern Europe (CEE). The Anglo-American model of organising was transferred to the region in the 1990s. Poland was the first CEE country in which the organising approach was implemented by NSZZ 'Solidarność', then variety of trade unions followed. Organising has not brought about sustainable membership growth in the Polish trade unions even if it contributed to a number of qualitative changes, including the unionisation of multinational companies. Among the key challenges to further trade union membership growth, the paper points to a rapid increase of precarious employment in Poland. It is suggested that due to peculiarities of labour market and legal contexts that constrain union organising of precarious workers, trade unions need to seek for possible coalitions with the emergent employee associations, community groups and social movements. As the environment transformed, trade unions need to re-evaluate their strategic goals, organisational structures and mode of operation, which have remained unchanged over the years, and are barely adequate to the current demands, challenges and opportunities.

Article Details

How to Cite
Czarzasty, J., & Mrozowicki, A. (2014). Union Organising in Poland in the Regional Context of CEE. Warsaw Forum of Economic Sociology, 5(10), 97-126. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/wfes/article/view/495
Section
Articles

References

Bednarski, M., Frieske, K.W. eds., (2012), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa: IPiSS
Behrens, M., Hamann, K., Hurd R., (2004), Conceptualizing Labour Union Revitalization, in: C.M. Frege, J. Kelly eds., Varieties of Unionism. Strategies for Union Revitalization in a Globalizing Economy, Oxford: Oxford University Press: 11-29
Bernaciak, M., Gumbrell-McCormick, R., Flyman, R., (2014), Trade Unions in Europe: Innovative Responses to Hard Times, Friedrich-Ebert-Stiftung, available at: http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/10688.pdf
Czarzasty, J., (2010), Stosunki pracy w handlu wielkopowierzchniowym w Polsce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGFi
Czarzasty, J., Gajewska, K., Mrozowicki, A., (2014), Institutions and Strategies: Trends and Obstacles to Recruiting Workers into Trade Unions in Poland, "British Journal of Industrial Relations", 51(1): 112-135
Czarzasty, J., Mrozowicki, A. eds., (2014), Organizowanie związków zawodowych w Europie. Badania i praktyka, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar
Dialog (2014), Posiedzenie Zespołu ds. prawa pracy i układów zbiorowych w dniu 17 marca 2014 r., available at: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,434,posiedzenie-zespolu- ds-prawa-pracy-i-ukladow-zbiorowych-w-dniu-17-marca-2014-r-.html
Fairbrother P., Yates, Ch., (2003), Unions in crisis, unions in renewal?, in: P. Fairbrother, Ch. Yates eds., Trade Unions in Renewal. A Comparative Study, London: Routledge: 1-31
Feliksiak, M., (2014), Związki zawodowe i prawa pracownicze, Raport CBOS, 106
Fitzgerald, I., Hardy, J., (2010), Thinking outside the box? Trade union organizing strategies and Polish migrant workers in the United Kingdom, "British Journal of Industrial Relations", 48 (1): 131-150
Gall, G., (2009), Union organizing - past, present and future, in: G. Gall ed., The Future of Union Organizing. Building for Tomorrow, Houndmills: Palgrave: 1-9
Gardawski, J., (2001), Związki zawodowe na rozdrożu, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych
Gardawski, J., (2003), Konfliktowy pluralizm polskich związków zawodowych. Warszawa: FES
Gardawski, J., Mrozowicki, A., Czarzasty, J., (2012), History and current developments of trade unions in Poland, "Warsaw Forum of Economic Sociology", 5(3): 9-50
Gumbrell-McCormick, R., (2011), European trade unions and \'atypical\' workers, "Industrial Relations Journal", 42(3): 293-310
GUS (2014), Kwartalna informacja o rynku pracy w III kwartale 2014 r., available at: http://stat.gov.p1/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5475/12/18/l/kwartalna_informacja_o_rynku_pracy_w_iii_kwartale_2014.pdf
Häkkinen, M., (2013), The Baltic Organising Academy. How to build a Multinational and Multisectoral Organising Program?, available at: http://www.fesmoe.eu/pdf_en/baltic_organising_academy_ll_2013.pdf
Heery, E., Adler, L., (2004), Organizing the unorganized, in: C.M. Frege, J. Kelly eds., Varieties of Unionism. Strategies for Union Revitalization in a Globalizing Economy, Oxford: Oxford University Press: 45-69
Hurd, R.W., (2006), The Rise and Fall of the Organizing Model in the US, Cornell University, ILR School, available at: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1303\&context=articles
ILO (2012), Recommendation of the ILO Committee on Freedom of Association of 12 March 2012, available at: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3057194
Kamińska-Berezowska, S., (2014), Możliwości dzielenia się wiedzą \'starych\' i \'nowych\' ruchów społecznych. Refleksje socjologiczne w oparciu o badania jakościowe w województwie śląskim, in: J. Czarzasty, A. Mrozowicki eds., Organizowanie związków zawodowych w Europie. Badania i praktyka, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar: 93-113
Konfederacja Lewiatan (2014), Pracodawcy i związkowcy o ozusowaniu umów zleceń, available at: http://konfederacjalewiatan.p1/opinie/stosunki_pracy/l/pracodawcy_i_zwiazkowcy_o_ozusowaniu_umow_zlecen
Konfederacja Pracy (2014), About us. Available at: http://konfederacjapracy.org.pl/o-nas/
Kózek, W., Kubisa, J., Ostrowski, P., (2005), Bliżej Junk Job niż Working Poor. Nisko kwalifikowana nisko płatna praca w usługach w Polsce, "Polityka Społeczna", 10:1-8
Kubisa, J., (2014), Bunt białych czepków. Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar
Krzywdzinski, M., (2010), Organizing employees in Central and Eastern Europe: the approach of Solidarność, "European Journal of Industrial Relations", 16(3): 277-292
Mrozowicki, A., Trawinska, M., (2013), Womens union activism and trade union revitalisation: the Polish experiences, "Economic and Industrial Democracy", 34(2): 269-289
Mrozowicki, A., (2014), Varieties of trade union organizing in Central and Eastern Europe: A comparison of the retail and automotive sectors, "European Journal of Industrial Relations", DOI: 10.1177/0959680113519314, published online before printing
Mrozowicki, A., (2014), Między remedium a pułapkę: taktyki, doświadczenia i konsekwencje organizowania związków zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, in: J. Czarzasty, A. Mrozowicki eds., Organizowanie związków zawodowych w Europie. Badania i praktyka, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar: 153-173.
Mrozowicki, A., Antoniewicz, P., (2014), Radical trade unions in Poland: the meanings and mechanisms of union radicalisation in a post-socialist capitalism, in: H. Connolly, L. Kretsos, C. Phelan eds., Radical Unions in Europe and the Future of Collective Interest Representation, Peter Lang, Bern: 209-230
Ost, D., (2009), The Consequences of Postcommunism: Trade Unions in Eastern Europes Future, "East European Politics and Societies", 23 (1): 13-33
Pedersini, R., (2010), Trade union strategies to recruit new groups of workers, available at: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0901028s/tn0901028s.htm.
Simms, M., Holgate, J., (2010), Organising for what? Where is the debate on the politics of organising?, "Work, Employment and Society", 24(1): 157-168
Simms, M., Holgate, J., Heery, E., (2012), Union Voices. Tactics and Tensions in UK Organizing, Ithaca: Cornell University Press
Stewart, P., Garvey, B., McKearney, T., (2014), Alternatywny sposób organizowania związków zawodowych pracowników migrujących do Irlandii Północnej, in: J. Czarzasty, A. Mrozowicki eds., Organizowanie związków zawodowych w Europie. Badania i praktyka, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar: 41-57
Sroka, J., (2000), Europejskie stosunki przemysłowe w perspektywie porównawczej, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego
Surdykowska, B., (2014), Fixed-term contract regulation under EU scrutiny, EIRO online, available at: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2014/01/articles/pll401029i.htm
Trappmann, V., (2011), Precarious employment in Poland - the legacy of transition or an effect of European integration?, EMECON1, available at: http://www.emecon.eu/current-issue/second/vera-trappmann/
Trybunał Konstytucyjny (2012), A motion to the Constitutional Court of Poland of 27 June 2012, available at: http://trybunal.gov.p1/sprawy-w-trybunale/katalog/s/k-113/
Wenzel, M., (2009), Związki zawodowe w badaniach CBOS 1980-2008, in: J. Gardawski ed., Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar: 533-550
Vandaele, K., (2006), A report from the homeland of the Ghent system: unemployment and union membership in Belgium, "Transfer: European Review of Labour and Research", 13 (4): 647-657
Voss, K., (2010), Democratic dilemmas: union democracy and union renewal, "Transfer: European Review of Labour and Research", 16(3): 369-382