Payment Delays: Their Reasons, Scale and Consequences

Main Article Content

Waldemar Rogowski

Abstract

The paper discusses theoretical and practical aspects of a relevant and pertinent
issue of the reasons behind late payments in B2B commercial transactions and their
consequences. It aims at identifying reasons for late payments and pinpointing their
economic consequences and costs. It also addresses the scale of the phenomenon,
especially for payments overdue by more than 60 days, considered the most dangerous
for regular performance of enterprises. The paper provides the results of studies on
these aspects quoted in three most important reports by the following companies:
Bisnode D&B, Atradius, Intrum Justitia. It formulates conclusions on both the reasons
and consequences of late payments in B2B commercial transactions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Rogowski, W. (2019). Payment Delays: Their Reasons, Scale and Consequences. Journal of Management and Financial Sciences, (30), 91-114. https://doi.org/10.33119/JMFS.2017.30.6
Section
Articles

References

1. Atradius, Payment Practices Barometer 2015/2016/2017. Survey Results for Eastern Europe.,http://global.atradius.com/, accessed on 31.05.2017.
2. Atradius, Payment Practices Barometer 2015/2016/2017. Survey Results for Western Europe http://global.atradius.com/, accessed on 31.05.2017.
3. Atradius, Barometr Praktyk Płatniczych, Polska najważniejsze wyniki 2014/2015/2016/2017, accessed on 31.05.2017.
4. Białowolski P., Łaszek A., Zatory płatnicze duży problem dla małych firm, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2017.
5. BIG Infomonitor, Raport Indeks Zatorów Płatniczych, December 2016.
6. BIG Informonitor, Kantar Millwardbrown, Zatory Płatnicze w Polsce badanie, Warszawa 2017. BIG Informonitor, Kerella Reserarch, Praktyki korzystania z Biur Informacji Gospodarczej przez MŚP, internal info.
7. BIK, press release: Struktura i jakość kredytów firmowych mikroprzedsiębiorców w Polsce, https://media.bik.pl/informacje-prasowe/att/983454, accessed on 12 May 2017.
8. Bisnode Dun & Bradstreet, Barometr płatności na świecie 2017, www.bisnode.pl/blog/terminowosc-platnosci…/barometr-platnosci-na-swiecie, accessed on 20 May 2017.
9. Directive of the European Parliament and of the Council 2011/7/EU of 16.02.2011 on combating late payment in commercial transactions, OJEC.L.2011.48.1, with further
amendments, Brussels, 2011.
10. Grzelczak S., Ochrona praw wierzycieli w Polsce. Kwestia transparentności i dostępności informacji, Biuletyn PTE no. 4/2016.
11. Intrum Justitia, European Payment Index 2014–2017, http://www.intrum.com, accessed on 17.06.17.
12. KRD i KPF, Portfel należności polskich przedsiębiorstw, January 2017.
13. Masiukiewicz P., Modele pomiaru i skala zatorów płatniczych w Europie, Biuletyn PTE no. 10/2016 (b).
14. Masiukiewicz P., Zatory płatnicze a ochrona praw wierzycieli. Raport cząstkowy no. III/2016 z pracy badawczej, SGH Warszawa 2017.
15. Mączyńska E., Ochrona praw wierzycieli w kontekście makroekonomicznych asymetrii, Biuletyn PTE no. 4 (75) 2016, ISSN 1507–1383.
16. Schizas M., Ending late payment Part 1: Taking stock, ACCA 2015a, http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/small-business/pol-tpelp-
1stock.pdf.
17. Schizas M., Ending late payment Part 3: Reflection on the evidence, ACCA 2015a, http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/small-business/pol-tp-elp-3reflections.pdf.
18. Shopovski J., Late Payments in Commercial Transactions in the European Union: Are we Getting Better? “European Journal of Scientific Research” ISSN 1450-216X / 1450-
202X vol. 140, no 4, July 2016, http://www.europeanjournalofscientificresearch.com.
19. Act of 8 March 2013 on payment deadlines in commercial transactions, Journal of Laws of 2013, item 403 with further amendments.
20. Act of 9 October 2015 amending the Act on payment deadlines in commercial transactions, Civil Code Act and some other acts, Journal of Laws of 2015, item 1830.
21. Ziętek – Kwaśniewska K., Terminowość płatności w transakcjach między przedsiębiorstwami w Polsce, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
no. 436/2016.