Kobieta i Biznes

 

Redaktor: Ewa Lisowska

 

Kobieta i Biznes to czasopismo z dziedziny nauk o zarządzaniu i jakości, wydawane raz w roku przez Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie we współpracy ze stowarzyszeniem Międzynarodowe Forum Kobiet. Tematyka poruszana na łamach czasopisma dotyczy szeroko rozumianej roli kobiet w gospodarce. Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 1993 r. Od 2012 r. czasopismo ukazuje się tylko w formie elektronicznej. Czasopismo wydawane jest w języku polskim i angielskim, ma 5 pkt parametrycznych. Wszystkie opracowania dostępne są także w bazach ProQuest, EBSCO, BazEkon.

Czasopismo wydawane jest w języku polskim i angielskim. Wszystkie opracowania dostępne są także w bazach ProQuest, EBSCO, BazEkon.

 

 

ISSN (wersja papierowa) 1230-9427

Wydawca: Kolegium Gospodarki Światowej