Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej.
Al. Niepodległości 162,
02–554 Warszaw

Główna osoba do kontaktu

Małgorzata Szafranowicz
Sekretarz czasopisma

Wsparcie techniczne

Marcin Ochalski
Tel. 22 564 9517