Kontakt

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej.
Al. Niepodległości 162,
02–554 Warszaw

Główna osoba do kontaktu

Małgorzata Szafranowicz

Wsparcie techniczne

Marcin Ochalski
Telefon 22 564 9517