KONIUNKTURA W FINANSACH (d. Koniunktura w bankowości) - Badanie koniunktury w sektorze bankowym rozpoczęto w 1998 roku. Od numeru 65 czasopismo wydawane jest w wersji elektronicznej. Od nr 93 z uwagi na zmiany wydawnictwo ma inny tytuł - KONIUNKTURA W FINANSACH i obejmuje cały sektor finansowy.j.