Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Rozwoju Gospodarczego
ul. Madalińskiego 6/8, lokal 1
02-513 Warszawa

Główna osoba do kontaktu

Anna Jacygrad

Wsparcie techniczne

Marcin Ochalski
Tel. 22 564 9517