Koniunktura w bankowości : październik - grudzień 2015 Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Stanisław Kluza
Oskar Krzesicki

Abstrakt

W III kwartale 2015 r. wartość wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym IRG SGH (IRGBAN) wzrosła, osiągając poziom 30,6 punktu. Wynik ten jest o 48,3 pkt. wyższy od wskazania z poprzedniego kwartału, a także znacząco (o 45,4 pkt.) powyżej oczekiwań wyrażonych przez banki w poprzednim badaniu. Na wzrost wartości wskaźnika bardzo silnie wpłynęło zwiększenie się wartości sald odpowiedzi na pytania o wielkość zatrudnienia i wynik z działalności bankowej. Również wpływ salda odpowiedzi na pytanie o wielkość wypracowanego zysku był pozytywny. Spodziewane jest utrzymanie dobrej koniunktury w kolejnym okresie, a wartość salda przewidywań wynosi 4,6 pkt. (fragment tekstu)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Kluza, S., & Krzesicki, O. (2015). Koniunktura w bankowości : październik - grudzień 2015: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Koniunktura W Finansach, (67), 1–19. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KwBANK/article/view/3354
Dział
Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>