Koniunktura w rolnictwie : IV kwartał 2016 Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Konrad Walczyk

Abstrakt

W październiku 2016 r. koniunktura w polskim rolnictwie poprawiła się, po raz trzeci z rzędu. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) wzrosła o 1,1 punktu, z poziomu -7,0 pkt. do -5,9 pkt. Poprawa koniunktury jest skutkiem wzrostu przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych - wartość wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych zwiększyła się o 2,3 punktu, z poziomu -10,1 pkt. do -7,8 pkt. Wartość wskaźnika zaufania, drugiej składowej IRGAGR, obniżyła się o 1,4 punktu, z poziomu -0,8 pkt. do -2,2 pkt. Wzrost przychodów pieniężnych w IV kwartale roku nie jest czymś typowym. Dotąd obserwowaliśmy go wyłącznie w okresach nasilonej działalności rolniczej. Jest konsekwencją obserwowanego od kilku miesięcy wzrostu cen na rynkach produktów rolnych oraz dobrych zbiorów w produkcji roślinnej i wzrostu produkcji zwierzęcej. Wzrost przychodów przełożył się na poprawę sytuacji finansowej gospodarstw - ich zadłużenie zmniejszyło się i zwiększyła się zdolność do oszczędzania. Zmiany te okazały się na tyle silne, iż przesądziły o odwróceniu się spadkowej tendencji, która trwała ponad dwa lata - wartości wskaźnika koniunktury i jego składowych są wyższe niż przed rokiem, o odpowiednio: 4,9, 5,9 i 2,7 pkt. Rolnicy przewidują jednak, że w przyszłym kwartale ich przychody pieniężne znacznie się obniżą. Te pesymistyczne prognozy ujawniają się we wspomnianym spadku wartości wskaźnika zaufania. Nadciąga sezonowe spowolnienie aktywności rolniczej - maleją zakupy obrotowych środków produkcji, a rolnicy odraczają wydatki inwestycyjne. (fragment tekstu)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Walczyk, K. (2019). Koniunktura w rolnictwie : IV kwartał 2016: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Koniunktura W Rolnictwie, (113), 1–50. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KwR/article/view/3326
Dział
Artykuły