Koniunktura w rolnictwie : I kwartał 2019 Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Konrad Walczyk
Piotr Szajner

Abstrakt

W I kwartale 2019 r. koniunktura w polskim rolnictwie pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 2,4 punktu, z poziomu -9,3 pkt do -11,7 pkt. Pogorszenie się koniunktury jest skutkiem zmniejszenia się przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych (wartość wskaźnika wyrównanych przychodów spadła o 6,6 pkt, z wysokości -13,4 pkt do -20 pkt). Poprawiły się natomiast nastroje rolników; wartość mierzącego je wskaźnika zaufania, drugiej ze składowych IRGAGR, wzrosła o 5,8 punktu (z poziomu -1,1 pkt do 4,7 pkt). Pogarszanie się koniunktury trwa niemal nieprzerwanie od III kwartału 2017 r., kiedy wskaźnik IRGAGR osiągnął szczyt obecnego cyklu. Poprawa nastrojów w gospodarstwach rolnych jest jednak zaskoczeniem z uwagi na ostatnie protesty rolników domagających się wypłat odszkodowań za skutki epidemii ASF i ochrony rodzimej produkcji rolnej. Wartości wskaźnika IRGAGR oraz obu wskaźników cząstkowych obniżyły się w porównaniu z I kwartałem 2018 r. o, odpowiednio: 8,6, 9,6 i 6,8 pkt. Roczne spadki wartości wskaźników są jednak niższe niż kwartał temu, co może być zapowiedzią wygaśnięcia trwającej już blisko dwa lata tendencji spadkowej, zwłaszcza że przewidywania ankietowanych rolników są raczej pomyślne. Kolejny, drugi kwartał roku jest zazwyczaj okresem wiosennego ożywienia w rolnictwie i tym razem również powinien przynieść poprawę koniunktury. Symptomy nadchodzącego ożywienia widać w pozostałych wynikach styczniowego badania koniunktury - wzrosły wartości sald odpowiedzi na pytania o zakupy nawozów mineralnych i środków ochrony roślin oraz o inwestycje w maszyny, urządzenia, budynki i budowle. Tak jak w przypadku wskaźnika koniunktury i jego składowych, wartości sald zakupowych są niższe niż w I kwartale 2018 r., lecz te ujemne przyrosty w skali roku są mniejsze niż przed kwartałem, co jest oznaką wyczekiwanego odwrócenia się tendencji spadkowej.(fragment tekstu)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Walczyk, K., & Szajner, P. (2019). Koniunktura w rolnictwie : I kwartał 2019: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Koniunktura W Rolnictwie, (122), 1–54. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KwR/article/view/3334
Dział
Artykuły