Elastyczność a sprawność w stosowanym stylu kierowania ludźmi na przykładzie menedżerów w sektorze bankowym

Main Article Content

Katarzyna Magdalena Rozbejko

Abstrakt

Każda organizacja potrzebuje menedżerow, którzy będą sprawnie kierować podległymi pracownikami. Sprawność jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Sprawny menedżer potrafi dostosować swój styl kierowania ludźmi do zaistniałej sytuacji i warunków otoczenia. Menedżer musi myśleć przede wszystkim o tym, co należy zrobić, aby organizacja mogła sprostać obecnym i przyszłym wymaganiom zmieniającego się rynku. Celem niniejszego artykułu jest analiza elastycznego doboru stylu kierowania ludźmi przez menedżerów i powiązanie go z sprawnością w stosowanym stylu kierowania ludźmi. Na tle przeprowadzonych wśród 188 menedżerów badań ilościowych, autorka pozytywnie weryfikuje hipotezy zakładające, że po pierwsze menedżerowie w sektorze bankowym charakteryzują się elastycznością w stosowaniu stylu kierowania ludźmi i po drugie, im większa elastyczność w stosowaniu stylów kierowania ludźmi, tym wyższa subiektywna ocena sprawności kierowania ludźmi.

Article Details

Jak cytować
Rozbejko, K. M. (2019). Elastyczność a sprawność w stosowanym stylu kierowania ludźmi na przykładzie menedżerów w sektorze bankowym. Organizacja I Kierowanie, (4 (187), 71–84. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/1475
Dział
Artykuły

Bibliografia

[1] Bartkowiak G. [2002], Skuteczny kierownik – model i jego empiryczna weryfikacja,
University of Economics in Poznań, Poznań.
[2] Brzezińska U., Rafalak M. [2015], WERK Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi, Laboratory
of Psychological Tests of the Polish Psychological Association, Warsaw.
[3] Drucker P.F. [2017], Menedżer skuteczny, MT Biznes, Warsaw.
[4] Grzywiński M. [2012], Elastyczny szef, Personel i Zarządzanie 11(272).
[5] Guest D.E. [1997], Human resource management and performance: A review and research
agenda, International Journal of Human Resource Management 8.
[6] Juchnowicz M., Wojtczuk-Turek A. [2007], Istota elastycznego zarządzania kapitałem
ludzkim, in: M. Juchnowicz (ed.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji
wiedzy, Difin, Warsaw.
[7] Ketkar S., Sett P.K. [2009], HR flexibility and firm performance: Analysis of a multi-level
causal model, International Journal of Human Resource Management 20.
[8] Ketkar S., Sett P.K. [2010], Environmental dynamism, human resource flexibility and
firm performance: Analysis of a multi-level causal model, International Journal of Human
Resource Menagement 22.
[9] Kotarbiński T. [1982], Traktat o dobrej robocie, OSSOLINEUM, Warsaw.
[10] Kowal W. [2013], Skuteczność i efektywność – zróżnicowane aspekty interpretacji,
Organizacja i Kierowanie 4(157).
[11] Król M. [2014], Elastyczność zatrudnienia w organizacji, CeDeWu, Warsaw.
[12] Krupski R. [2008], Elastyczność organizacji, University of Economics in Wrocław, Wrocław.
[13] Leeuw A.C.J., Volberda H.W. [1996], On the concept of flexibility. A dual control
perspective, OMEGA – International Journal of Management Science 2.
[14] Majewska M., Samol S. [2016], Rozwój elastycznego rynku pracy, UAM, Poznań.
[15] Mingotaud F. [1994], Sprawny kierownik, Poltext, Warsaw.
[16] Ngo H., Loi R., Foley S. [2011], Human resource flexibility in foreign subsidiaries: An
empirical investigation in Hong Kong, International Journal of Business Studies 19,
December, http://crm.sem.tsinghua.edu.cn/UploadFiles/File/1(4).pdf (access: 07.07.2019).
[17] Pathak R.C. [2005], Flexibility – thinking shift for organizational excellence, Global
Journal of Flexible Systems Management 6.
[18] Peper B., Doorne-Huiskes A. van, Dulk L. den (eds.) [2005], Flexible working and
organizational change. The integration of work and personal life, Edward Elgar, CheltenhamNorthampton.
[19] Prahaland C.K., Krishnan M.S. [2001], Nowa era innowacji, PWN, Warsaw
[20] Pszczołowski T. [1977], Celowość, skuteczność i efektywność, Prakseologia 3(63).
[21] Pszczołowski T. [1978], Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, OSSOLINEUM, Warsaw.
[22] Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. [2001], Kierowanie, PWE, Warsaw.
[23] Zieleniewski J. [1969], Organizacja i zarządzanie, PWN, Warsaw.
[24] Zieleniewski J. [1982], Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warsaw.