KOLONIZACJA RYZYKA WDRAŻANIA STRATEGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Main Article Content

Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Abstrakt

Wdrażanie strategii w przedsiębiorstwie to proces, którego przebieg stanowi o rezultatach rynkowych, i szerzej ekonomicznych, wyborów strategicznych. Jego przeprowadzenie wymaga zachowania zasad, a ich przestrzeganie jest jedną z przyczyn powodzenia. Zmienne warunki otoczenia, w których działają przedsiębiorstwa, mają wpływ na sposoby wdrażania strategii i współokreślają związane z nimi ryzyko. W trakcie wdrażania decyzji strategicznych konieczne jest przestrzeganie wymogu przystosowywania się przedsiębiorstwa do zmiennych warunków w otoczeniu, co prowadzi niekiedy do modyfikacji celów i strategii. Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowań skutecznego wdrażania strategii w warunkach niepewności. Fundamentem wdrażania strategii są zasoby i ich konfiguracja, wspomaganie informacyjne oraz motywacja kadry.


Słowa kluczowe: strategia, wdrażanie, czynniki sukcesu, ryzyko wdrażania strategii


Kody klasyfikacji JEL: M1, L1

Article Details

Jak cytować
Urbanowska-Sojkin, E. (2022). KOLONIZACJA RYZYKA WDRAŻANIA STRATEGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH. Organizacja I Kierowanie, (2 (191), 67–81. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4004
Dział
Artykuły