METODA OKREŚLANIA KONKURENCYJNOŚCI ZASOBÓW

Main Article Content

Izabela Konieczna

Abstrakt

Konkurencyjność zasobów jest bardzo ważnym elementem utrzymania przewagi konkurencyjnej, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy na rynku działa coraz więcej przedsiębiorstw hybrydowych. Ważne jest, aby organizacje potrafiły zidentyfikować tę przewagę. Dlatego celem artykułu jest zaproponowanie metody określania konkurencyjności zasobów opartej na ocenie pozycji organizacji w łańcuchu dostaw oraz ocenie potencjału konkurencyjnego na podstawie zasobów/kompetencji. Zastosowanie metody określania konkurencyjności zasobów ma pomóc menedżerom i przedsiębiorcom precyzyjnie ocenić zasoby/kompetencje ich organizacji na tle konkurencji i pozycji w łańcuchu dostaw.

Słowa kluczowe: konkurencyjność, zasoby, pozycja w łańcuchu dostaw, zarządzanie strategiczne

Kody klasyfikacji JEL: M2, O20, L1, L21

Article Details

Jak cytować
Konieczna, I. (2022). METODA OKREŚLANIA KONKURENCYJNOŚCI ZASOBÓW. Organizacja I Kierowanie, (1 (190), 51–67. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4018
Dział
Artykuły