ZDOLNOŚĆ ZAKAŃCZANIA RELACJI – ZMIENNOŚĆ NA PRZESTRZENI CYKLU ŻYCIA RELACJI

Main Article Content

Patrycja Klimas
Michał Nadolny
Sylwia Stańczyk
Karina Sachpizdu
Łukasz Kuźmiński

Abstrakt

W artykule zbadano, czy zdolność zakańczania relacji międzyorganizacyjnych rośnie wraz z ewolucją relacji w kolejnych fazach cyklu życia. Po pierwsze, w opracowaniu przedstawiono – opartą na wynikach analizy literatury – operacjonalizację pięciu faz cyklu życia relacji międzyorganizacyjnych: początkowej, rozwoju, utrzymania, uśpienia/zakończenia, a także reaktywacji. Po drugie, opierając się na wynikach ilościowych badań 800 twórców oprogramowania działających w Polsce, w opracowaniu zaprezentowano, jak zmieniają się trzy przejawy zdolności do zakańczania relacji (tj. ogólne procedury kończenia niepożądanej współpracy; formalne regulacje kończenia konkretnej współpracy; zasady pomijania niepoprawnego partnera), gdy relacja międzyorganizacyjna przechodzi przez kolejne fazy cyklu życia.Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na dominację relacji międzyorganizacyjnych w fazie utrzymania, dość intensywne wykorzystywanie reaktywowanych relacji międzyorganizacyjnych (ok. 10% relacji współpracy), niewielkie i nieistotne statystycznie różnice w poziomach zdolności zakańczania relacji międzyorganizacyjnych w kolejnych fazach ich cyklu życia.

Słowa kluczowe: IOR, zdolność relacyjna, zakończenie relacji międzyorganizacyjnej, współpraca, rozwój relacji międzyorganizacyjnych

Kody klasyfikacji JEL: L14, L2, C71

Article Details

Jak cytować
Klimas, P., Nadolny, M., Stańczyk, S., Sachpizdu, K., & Kuźmiński, Łukasz. (2022). ZDOLNOŚĆ ZAKAŃCZANIA RELACJI – ZMIENNOŚĆ NA PRZESTRZENI CYKLU ŻYCIA RELACJI. Organizacja I Kierowanie, (1 (190), 97–113. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4021
Dział
Artykuły