JAKOŚĆ RELACJI JAKO CECHA RELACJI MIĘDZYORGANIZACYJNYCH

Main Article Content

Karina Sachpizdu
Patrycja Klimas
Sylwia Stańczyk

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest rozpoznanie specyfiki jakości relacji w kontekście międzyorganizacyjnym, zwłaszcza w odniesieniu do jej znaczenia oraz oznaczenia rodzajowego cechy (pierwszego lub drugiego rzędu). Pod względem metodycznym praca ma charakter jakościowy i eksploracyjny. W toku badań wykorzystano 18 wywiadów pogłębionych w celu uzyskania danych od dwóch grup firm tworzących oprogramowanie komputerowe w Polsce – 3 producentów oprogramowania i ich 15 partnerów strategicznych (tj. kooperantów lub koopetytorów).Wyniki badań sugerują, że jakość relacji odgrywa kluczową rolę w relacjach międzyorganizacyjnych, zarówno w ich nawiązywaniu, jak i długotrwałym wykorzystywaniu. Co więcej, wydaje się ona cechą drugiego rzędu (second-order feature), jako bezpośrednio wynikająca z podejmowanych w ramach relacji zachowań i działań partnerów. Oryginalną wartość empiryczną artykuł stanowią wyniki badań dotyczących jakości relacji międzyorganizacyjnych w branży oprogramowania. Z kolei, w ujęciu dotychczasowego dorobku marketingu relacyjnego oraz zarządzania strategicznego, opracowanie przedstawia jakość relacji międzyorganizacyjnych jako cechę drugiego rzędu.

Słowa kluczowe: jakość relacji, atrybuty relacji międzyorganizacyjnych, cechy relacyjne, relacje międzyorganizacyjne, współpraca

Kody klasyfikacji JEL: L14, L2, C7

Article Details

Jak cytować
Sachpizdu, K., Klimas, P., & Stańczyk, S. (2022). JAKOŚĆ RELACJI JAKO CECHA RELACJI MIĘDZYORGANIZACYJNYCH. Organizacja I Kierowanie, (1 (190), 115–129. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4022
Dział
Artykuły

Inne teksty tego samego autora