SYSTEMY ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ W TRYBIE PRACY HYBRYDOWEJ. WNIOSKI Z PROJEKTU FITOEXPORT OPARTEGO NA METODZIE ACTION RESEARCH

Main Article Content

Tomasz Rosiak
Agnieszka Postuła

Abstrakt

Artykuł prezentuje przykład wprowadzenia zarządzania strategicznego i podejścia opartego na uczeniu się w instytucji sektora publicznego. Przy wykorzystaniu podejścia systemowego, pokazano przykład organizacji, która buduje procesy uczenia się, opierając się na możliwości pracy hybrydowej. Celem artykułu jest zaprezentowanie fragmentu diagnozy Inspekcji pod kątem organizacyjnego uczenia oraz analiza rozwiązań podnoszących efektywność działania Inspekcji, a także wsparcie przy tworzeniu strategii. W tym celu posługujemy się metodą action research (badania w działaniu), która umożliwia wejście w interakcję z organizacją już w trakcie badań. Dzięki temu na etapie planowania i wdrażania rozwiązań były zbudowane fundamenty pod zmianę organizacyjną. W części empirycznej artykułu opisujemy studium przypadku ilustrujące pierwsze efekty funkcjonowania nowych rozwiązań. Wnioski z przeprowadzonych prac nie ograniczają się jedynie do instytucji sektora publicznego, lecz mogą znaleźć zastosowanie również w organizacjach z sektora prywatnego funkcjonujących na zdecentralizowanych strukturach.

Słowa kluczowe: administracja publiczna, podejście systemowe, innowacja, uczenie się, przedsiębiorstwo hybrydowe

Kody klasyfikacji JEL: H830, O31, O35, D830

Article Details

Jak cytować
Rosiak, T., & Postuła, A. (2022). SYSTEMY ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ W TRYBIE PRACY HYBRYDOWEJ. WNIOSKI Z PROJEKTU FITOEXPORT OPARTEGO NA METODZIE ACTION RESEARCH. Organizacja I Kierowanie, (1 (190), 131–141. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4023
Dział
Artykuły