DUALIZM WIEDZY ORGANIZACYJNEJ A PODEJŚCIE PRZEDSIĘBIORCZE W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM

Main Article Content

Jan Stachowicz

Abstrakt

W artykule rozwinięto kwestie dualnego charakteru wiedzy organizacyjnej, podejmując próbę wyjaśnienia zjawisk, takich jak: samoorganizacyjne odtwarzanie struktury zachowań w organizacji oraz rozwój organizacji. Przeanalizowano założenia dwóch modeli kreowania i zarządzania wiedzą (model I. Nonaki i H. Takeuchi oraz Ch. Argyrisa) a w wyniku tej analizy sformułowano wnioski, jakie wynikają z faktu wpływu dualnego charakteru wiedzy na proces zarządzania strategicznego.
Słowa kluczowe: dualizm wiedzy, podejście przedsiębiorcze, zarządzanie strategiczne

Article Details

Jak cytować
Stachowicz, J. (2018). DUALIZM WIEDZY ORGANIZACYJNEJ A PODEJŚCIE PRZEDSIĘBIORCZE W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM. Organizacja I Kierowanie, (4 (183), 37–50. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4053
Dział
Artykuły