ZAANGAŻOWANIE MŁODYCH KONSUMENTÓW W PROSUMPCJĘ

Main Article Content

Iryna Manczak
Katarzyna Sanak-Kosmowska

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja sposobów angażowania się młodzieży w prosumpcję. Podjęta dyskusja stanowi rodzaj prezentacji wyników badań własnych. Jako metodę badawczą zastosowano sondaż diagnostyczny. Badanie zostało zrealizowane w maju oraz czerwcu 2017 roku. Jego uczestnikami byli studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Łącznie przebadano 610 osób studiujących na rożnych kierunkach ww. uczelni. W artykule wskazano na kluczowe charakterystyki prosumpcji. Zarysowano metodykę badań własnych, w tym scharakteryzowano badaną zbiorowość. W ostatniej części artykułu zaprezentowano opinie respondentów na temat działań z obszaru prosumpcji. Opracowanie kończą wnioski o charakterze syntetycznym.
Słowa kluczowe: prosumpcja, zachowania konsumenckie, młodzi konsumenci

Article Details

Jak cytować
Manczak, I., & Sanak-Kosmowska, K. (2018). ZAANGAŻOWANIE MŁODYCH KONSUMENTÓW W PROSUMPCJĘ. Organizacja I Kierowanie, (4 (183), 215–227. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4064
Dział
Artykuły