Koniunktura w bankowości

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Stanisław Kluza
Oskar Krzesicki
Konrad Walczyk

Abstrakt

W I kwartale 2021 r. wartość wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym IRG SGH (IRGBAN) wzrosła, osiągając poziom 5,0 punktów. Jest on o 45,9 pkt wyższy od wartości z poprzedniego kwartału, a od wartości sprzed roku o 26,3 pkt. Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęło zwiększenie się wartości sald odpowiedzi na pytania o: wielkość wypracowanego zysku, wynik z działalności bankowej i wielkość zatrudnienia. Spodziewane jest pogorszenie się koniunktury w II kwartale, a wartość wskaźnika prognostycznego wynosi -7,2 pkt.(fragment tekstu)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły