Opublikowane: 2021-06-30

Koniunktura w rolnictwie

Piotr Szajner, Konrad Walczyk

8-53

Koniunktura w przemyśle przetwórczym

Elżbieta Adamowicz, Konrad Walczyk

54-94

Koniunktura w budownictwie

Maria Podgórska, Ewa Ratuszny, Konrad Walczyk

95-119

Koniunktura w handlu

Katarzyna Majchrzak, Konrad Walczyk

120-145

Koniunktura w bankowości

Stanisław Kluza, Oskar Krzesicki, Konrad Walczyk

145-155

Kondycja gospodarstw domowych

Sławomir Dudek, Konrad Walczyk

156-167