Opublikowane: 2021-06-30

Koniunktura w rolnictwie

Piotr Szajner,Konrad Walczyk

8-53

Koniunktura w przemyśle przetwórczym

Elżbieta Adamowicz,Konrad Walczyk

54-94

Koniunktura w budownictwie

Maria Podgórska,Ewa Ratuszny,Konrad Walczyk

95-119

Koniunktura w handlu

Katarzyna Majchrzak,Konrad Walczyk

120-145

Koniunktura w bankowości

Stanisław Kluza,Oskar Krzesicki,Konrad Walczyk

145-155

Kondycja gospodarstw domowych

Sławomir Dudek,Konrad Walczyk

156-167