Kontakt

​Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”
ul. Wiśniowa 41, pokój 53
02-520 Warszawa

tel.: 225649153
fax: 225648712​

Główna osoba do kontaktu

Andrzej Gałązka

Wsparcie techniczne

Marcin Ochalski
Telefon 22 564 9517