Fundusz Rezerwy Demograficznej – analiza działalności oraz konsekwencje przedterminowego wykorzystania aktywów

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Joanna Rutecka

Abstrakt

Demographic Reserve Fund (FRD) has been created in Poland in 2002 to offer additional source of financing for old-age pension system in case it faces significant deficit resulting from demographic reasons. This buffer fund aims mainly at balancing the incomes and expenditures of pension system in times when baby boomers will be offered old-age pension benefits. The main sources of its financing were defined as pension contributions and revenues from privatization of state owned companies. But after several years of its activity it has turned out that the operations of the fund came in contradiction with its main goals, mainly due to early usage of its assets. The article presents main characteristics of Polish Demographic Reserve Fund, basic principles of its functioning, portfolio structure and rates of return. Moreover, it tries to give some opinion in hot debate about the purposes and effects of accumulating assets in pension reserve funds in times of budget shortages. 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Rutecka, J. (2013). Fundusz Rezerwy Demograficznej – analiza działalności oraz konsekwencje przedterminowego wykorzystania aktywów. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (3), 101-123. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.3.5
Dział
Dział główny

Bibliografia

2009 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008–2060). Statistical Annex, European Commission, Brussels 2009
Fundusz Rezerwy Demograficznej, ZUS, Warszawa, styczeń 2012
Goetzmann W.E., Schaefer S.M., Evaluation of Active Management of the Norwegian Government Pension Fund Global, [raport dla] Norges Bank Investment Management 2009
Grodzicki M., Funduszowi Rezerwy Demograficznej należy umożliwić realizację celów, do których został powołany, ,,Analiza FOR’’ nr.2,  2012
J. Rutecka, Państwowe fundusze majątkowe o celu emerytalnym – charakterystyka i zasady funkcjonowania, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” t. 2, nr 13, 2012
Nagel W, Asekuracja ryzyka demograficznego w ubezpieczeniach emerytalnych: rozwiązania polskie, szkice do międzynarodowych rozwiązań porównawczych, ,,Rozprawy Ubezpieczeniowe” t. 2, nr 3,2007
Nagel W, Fundusz Rezerwy Demograficznej – dziesięć lat funkcjonowania. Próba bilansu i rekomendacje, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” nr.2, 2012
Obidziński P, Problem starzenia się ludności a system ubezpieczeń społecznych – konstrukcja Funduszu Rezerwy Demograficznej, w: Procesy demograficzne w starzejących się społeczeństwach, ,,Zeszyt Sekcji Analiz Demograficznych Komitetu Nauk Demograficznych PAN’’, nr.11, 2005
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wykorzystania w 2011 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych, DzU nr 175 poz. 1041, 2011
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie wykorzystania w 2012 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych, DzU nr 159 poz. 950, 2012
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wykorzystania w 2010 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych, DzU nr 163 poz. 1099, 2010
Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2010 rok, ZUS, Warszawa 2011
Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2004 rok, ZUS, Warszawa 2005
Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2005 rok, ZUS, Warszawa 2006
Więckowska B., Ubezpieczenie pielęgnacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008