Import and Export of Polish Coal in the Interwar Period

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jerzy Łazor

Abstrakt

The article analyses the evolution of geographical and price evolution of Polish exports of coal, and explains the much smaller imports. Using detailed statistical data, it shows how state intervention (via support for and control of cartelisation of the sector) influenced prices achieved by Polish exporters. More generally, it places the Polish coal policy within the wider set of balance-of-payment supporting measures.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Łazor, J. (2017). Import and Export of Polish Coal in the Interwar Period. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (2), 33-48. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.2.2
Dział
Dział główny

Bibliografia

Błahut K. J., Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze w latach 1919-1939, Wrocław 1975.
Dopierała B., Wokół polityki morskiej Drugiej Rzeczypospolitej, Poznań 1978.
Gessner W., W sprawie zwiększenia eksportu węgla drogą morską, Warszawa 1928.
Findlay R., O'Rourke K., Power and Plenty: Trade, War, and the World Economy in the Second Millennium, Princeton 2007.
Hajduk B., Skandynawowie w życiu gospodarczym Wolnego Miasta Gdańska 1920-1939, [in:] J. Szymański (Ed.), Polska-Szwecja 1919-1999, Gdańsk 2000, pp. 151-169.
Jałowiecki A., Konkurencja węglowa polsko-brytyjska na rynkach skandynawskich, Toruń 1935.
Jałowiecki A., Rozwój zbytu węgla z kopalń Zagłębia Polskiego w dziesięcioleciu 1925-1935, Katowice 1937.
Jaros J., Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim w latach 1914-1945, Katowice-Kraków 1969.
Jaros J., Zarys dziejów górnictwa węglowego, Warszawa-Kraków 1975.
Kaliszuk M., Rokowana węglowe polsko-brytyjskie (1926-1939), "Przegląd Historyczny" 1977, vol. LXVIII, no. 4, p. 683-698.
Kowal S., Partnerstwo czy uzależnienie: Niemieckie postawy wobec stosunków gospodarczych z Polską w czasach Republiki Weimarskiej, Poznań 1995.
Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej, vol. I, W dobie inflacji 1918-1923, Warszawa 1967.
Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej, vol. II, Od Grabskiego do Piłsudskiego, Warszawa 1971.
Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej, vol. III, Wielki Kryzys. 1930-1935, Warszawa 1982.
Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej, vol. IV, Lata interwencjonizmu państwowego, Warszawa 1989.
Mały Rocznik Statystyczny 1936, 1939.
Olszewicz W., Węgiel i morze, Toruń 1932.
Przyszłość eksportu węgla w Polsce w związku z zakończeniem strajku węglowego w Anglii. Memorjał Komisji Opinjodawczej przy Prezesie Komitetu Ekonomicznego Ministrów, Warszawa 1927.
Rocznik Handlu Zagranicznego Rzeczypospolitej Polskiej 1922-1927.
Rocznik Handlu Zagranicznego Rzeczypospolitej Polskiej i Wolnego Miasta Gdańska 1928-1938.
Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1930.
Russek A., Polska w światowej gospodarce węglowej, Warszawa 1928.
Ryś B., Rozwój polsko-jugosławiańskich stosunków gospodarczych, Łódź 1986.
Staniszewski A., Po dwóch stronach Bałtyku: Polityczno-gospodarcze stosunki polsko-szwedzkie w latach 1918-1932, Toruń 2013.
Szmidtke Z., "Skarboferm" 1922-1939: Związki polityki z gospodarką, Opole 2005.
Szymański J., Polsko-skandynawska współpraca w zakresie żeglugi w okresie międzywojennym (1919-1939), Gdańsk 1988.
Szymański J., Stosunki gospodarcze Polski ze Szwecją 1919-1939, Gdańsk 1978.
Szymański J., Szwecja w polityce zagranicznej Polski 1918-1939, [in:] Jan Szymański (Ed.), Polska-Szwecja 1919-1999, Gdańsk 2000, pp. 95-110.
Tuwim J., Wiersz, w którym autor grzecznie, ale stanowczo uprasza liczne zastępy bliźnich, aby go w dupę pocałowali, [in:] Tuwim J., Jarmark Rymów, Warszawa 1958, pp. 291-293.
Widernik M., Magistrala węglowa Śląsk-Gdynia i jej znacznie w okresie międzywojennym, "Zapiski Historyczne" 1984, vol. XLIX, no. 2, pp. 31-53.
Wysocki A., Na placówce dyplomatycznej w Sztokholmie 1924-1928: Wspomnienia, Toruń 2005.