Agrarian reforms in Interwar Europe

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Wojciech Morawski

Abstrakt

The agricultural reforms of the first half of the twentieth century were a side effect of the industrial revolution and demographic explosion. The variety of solutions used in individual countries reflected the complexity of local problems. In comparison, the communist reforms implemented after 1945 were dictated mainly by ideological considerations, and their aim was not so much to solve real problems as to break the will to resist and incapacitate entire societies.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Morawski, W. (2019). Agrarian reforms in Interwar Europe. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (2(38), 11-27. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/kwes/article/view/2265
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bercaru V., La reforme agraire en Roumanie, Paris 1928.
2. Biegelstein L., Reforma rolna głównych państw europejskich, F. Hoesik Publishing House; Vol. 1, Warszawa 1924; Vol. 2, Warszawa 1926.
3. Brzeziński A., Greece, Trio Publishing House, Warszawa 2002.
4. Cieślak T., Historia Finlandii, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1983.
5. Demel J., Historia Rumunii, Ossolineum Publishing House, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, Łódź 1986.
6. Gierowski J., Historia Włoch, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1986.
7. Gola B., Ryszka F., Hiszpania, Trio Publishing House, Warszawa 1999.
8. Grzybowski S., Historia Irlandii, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1977.
9. Krause H., Die Ararreform in Lettland und Estland, Berlin 1927.
10. Kochanowski J., Hungary, Trio Publishing House, Warszawa 1997.
11. Koseski A., Albania. Krótki zarys dziejów, KiW, Warszawa 1988.
12. Land Reform in Finland 1922. Official Statement, Helsinki 1923.
13. Lewandowski J., Estonia, Trio Publishing House, Warszawa 2001.
14. Lipiński A., Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2012.
15. Łosowski P., Lithuania, Trio Publishing House, Warszawa 2001.
16. Malt J., Die Agrarreform in Jugoslavien, Berlin 1927.
17. Miłkowski T., P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1977.
18. Rose A., Reformy rolne w Europie Środkowej po I wojnie światowej, Wydawnictwo Ministerstwa Reform Rolnych, Warszawa 1925.
19. Roszkowski W., Land Reforms in East-Central Europe after World War One, Institute of Political Science, Polish Academy of Sciences, Warszawa 1995.
20. Schwabe A., Histoire agraire de la Lettonie, Riga 1929.
21. Srebreno-Dolinski T., La reforme agraire en Yougoslavie, Paris 1921.
22. Starodworski A., Sowiecka reforma rolna, Warszawa 1925.
23. Szulc W., Przemiany gospodarcze I społeczne w Jugosławii w okresie międzywojennym 1918–1941, UAM Publishing House, Poznań 1980.
24. Textor Ł., Land Reform in Czechoslovakia, London 1923.
25. Tomaszewski J., Czechosłowacja, Trio Publishing House, Warszawa 1997, p. 32; Agrarian Reform in Czechoslovakia, Praha 1923.
26. Walkiewicz W., Jugoslawia, Trio Publishing House, Warszawa 2000.
27. Wasilewski T., Historia Bułgarii, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1988.