Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce w obliczu zmian legislacyjnych. Przegląd kluczowych rozwiązań w ustawie z dn. 15 stycznia 2015 r o obligacjach

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aurelia Bielawska
Maciej Pawłowski

Abstrakt

The article attempts to analyze and evaluate the changes in the legal environmentgoverning bond issuance in Poland. The analysis is focused on the contentand changes introduced by the new Act on Bonds of 15 January 2015. The highlightedissues are considered from the point of view of issuers and investors onthe corporate bond market.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Bielawska, A., & Pawłowski, M. (2015). Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce w obliczu zmian legislacyjnych. Przegląd kluczowych rozwiązań w ustawie z dn. 15 stycznia 2015 r o obligacjach. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, 3(3), 41-50. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.3.3.3
Dział
Dział główny

Bibliografia

Gałka T., Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych w Polsce, www.case-research.eu, dostęp18.03.2015.
Gębusia I., Nowa ustawa o obligacjach: szansa dla sektora MSP, „Gazeta Prawna” 2015,nr 52 (3945).
Namiotkiewicz G., Stosio A., Abram G., Nowa ustawa o obligacjach, Briefing note 02/2015,Clifford Chance, Warszawa, www.cliffordchance.com, dostęp 18.03.2015.
Pawłowski M., Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce. Uwarunkowania i perspektywyrozwoju, CeDeWu, Warszawa 2015.
Ustawa z dn. 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Dz. U. 2005, poz. 238.
Ustawa z dn. 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz. U. 1995, nr 83, poz. 420.
Waszkiewicz A., Ryzyko sekurytyzacji a kryzys finansowy, Oficyna Wydawnicza SGH,Warszawa 2010.
www.wyborcza.biz, dostęp 18.03.2015.