Ubezpieczenia od kradzieży ruchomych zabytków kultury z ekspozycji stałej w Polsce

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Stanisław Wieteska

Abstrakt

Insurance coverage is one of the methods of providing security for movablecultural property. The article discusses the scale of theft of such objects in Polandand methods of valuation for the purposes of determining the sum of insurance.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Wieteska, S. (2015). Ubezpieczenia od kradzieży ruchomych zabytków kultury z ekspozycji stałej w Polsce. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, 4(3), 279-294. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.4.3.19
Dział
Dział główny

Bibliografia

Bowring J., Ubezpieczenie dzieł sztuki – uwagi ogólne, w: Rynek sztuki. Aspekty prawne,red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Flisak D., Wywóz dóbr kultury za granicę, „Gazeta Antykwaryczna” 2008, nr 11, s. 7.
Fyderek N., Eksperci rynku sztuki w Polsce – sytuacja prawna i praktyka, w: Rynek sztuki.Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Geppert E., Z zagadnień ubezpieczeń dzieł sztuki, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1975,nr 11.
Gredka I., Klauzula mienia odzyskanego w umowie ubezpieczenia dóbr kultury, w: Ryneksztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa2011.
Gredka I., Ubezpieczenia dóbr kultury w zbiorach prywatnych, „Cenne, Bezcenne, Utracone”2012, nr 2.
Grzywacz A., Obrót dziełami sztuki, Lexis Nexis, Warszawa 2004.
Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością kryminalną skierowaną przeciwkodobrom kultury w 2000 r., „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2001, nr 1.
Informacja na temat zagrożenia przestępczością przeciwko dobrom kultury w Polsce w 2009 r.,„Cenne, Bezcenne, Utracone” 2010, nr 1.
Informacja nt. skali zagrożenia przestępczością kryminalną przeciwko zabytkom w latach2004–2005, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2006, nr 1.
Informacja nt. skali zagrożenia przestępczością kryminalną przeciwko zabytkom w Polscew latach 2005–2006, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2007, nr 1.
Informacja nt. stanu zagrożenia przestępczością przeciwko dobrom kultury w Polsce w latach1999–2001, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2002, nr 1.
Informacja nt. stanu zagrożenia przestępczością przeciwko dobrom kultury w 2002 r., „Cenne,Bezcenne, Utracone” 2003, nr 1–2.
Informacja nt. stanu zagrożenia przestępczością przeciwko dobrom kultury w Polsce w latach1999–2001, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2002, nr 1.
Informacje KGP: Przestępczość przeciwko dobrom kultury, „Cenne, Bezcenne, Utracone”2012, nr 1 (70).
Jaworski M., Polisa na obraz, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2001, nr 3.
Kiziniewicz A., Ile są te nasze zabytki warte – materialnie i niematerialnie?, „Nieruchomości”2013, nr 5.
Korzeniowska-Marciniak M., Gdzie szukać skradzionych dziel sztuki, „Gazeta Antykwaryczna”2002, nr 6.
Krochmal A., Ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju, „Cenne,Bezcenne, Utracone” 2006, nr 1.
Leszczyński M., Ochrona zabytków sztuki sakralnej w świetle aktualnego prawa Kościołakatolickiego, „Muzealnictwo” 2008, nr 49.
Likowski J. A., Jak ubezpiecza się dzieła sztuki, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2001, nr 2.
Marcinkowska M., Cenne dzieła sztuki w łapach złodziei w Paryżu, „Cenne, Bezcenne,Utracone” 2010, nr 3.
Ogrodzki P., Kradzieże dzieł sztuki i ich zwalczanie w Czechach, „Cenne, Bezcenne, Utracone”2001, nr 6.
Ogrodzki P., Przestępczość przeciwko zabytkom. Krótka charakterystyka problemu. Stanna rok 2010, „Cenne, Bezcenne, Utracone”, Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych,Warszawa 2010.
Ogrodzki P., Rzeczoznawcy Ministra Kultury powołani, „Cenne, Bezcenne, Utracone”2005, nr 3.
Paczulski W., Współpraca administracyjna państw członkowskich przy licencjonowaniuwywozu dóbr kultury z Unii Europejskiej, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2005, nr 4.
Paczulski W., Zwalczanie nielegalnego handlu dobrami kultury w Unii Europejskiej, „Cenne,Bezcenne, Utracone” 2006, nr 1.
Wiąckowski J., Bogdański B., Techniczne możliwości zabezpieczeń obiektów sakralnychw Polsce, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1995, nr 10, 11, 12.
Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz. U. 1997, nr 85, poz. 539 r. z późn. zm.
Ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz. U. 1997, nr 5, poz. 24 z późn. zm.
Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. 2003, nr 162,poz. 1568 z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Kultury z 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytkówi przedmiotów o cechach zabytków za granicę, Dz. U. 2004, nr 84, poz. 789 z późn. zm.