Transformacja Sił Zbrojnych RP 1999-2014. Aspekt finansowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Adam Korolczuk

Abstrakt

The last decade of 20th century as well as last 15 years were two frames of time where armed forces went under major transformation. Since 1999 almost all fields of regulations in Polish Army has been changed: organizational culture, professionalization of staff, drafting of women, procedures, technologies, armament and training. In spite of the above, some changes are still under debate, concerning mainly organizational structures, economic and political conditioning of its functioning. Transformation in military aspect has a special meaning, and due to universal coverage it is interpret in many different ways. Colloquially transformation identifies change and alteration, therefore we can differentiate political or system transformation and on the other hand military or Armed Forces. The objective of this article is to describe transformation process of the Polish Armed Forces, since Poland became a member of the North Atlantic Treaty Organization, indication of important changes concerning professionalization, budget structure, financing and military expenditures of the Ministry of National Defense, as well as analysis of technical modernization process.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Korolczuk, A. (2016). Transformacja Sił Zbrojnych RP 1999-2014. Aspekt finansowy. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (3), 193-211. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.3.8
Dział
Dział główny

Bibliografia

Budżet MON na rok 1999, http://zobacz.info/budzet-mon-na-rok-1999/
Bursztyński A., Charakterystyka budżetu MON w latach 2001-2008, "Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej" 2009, rok XLX, nr 3 (178).
Choroszy R., 25 lat transformacji, http://promilitaria21.org/fresh/showpage.php?pageID=252&idgtxe10=16181
Departament Polityki Zbrojeniowej MON, http://www.dpz.wp.mil.pl/pl/30.html
Dmitruk T., Budżet MON w 2015 roku, http://dziennikzbrojny.pl/artykuly/art,9,40,7914,inne,wydarzenia,budzet-mon-w-2015-roku
Doktryna Logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej DD/4, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Generalny Zarząd Logistyki, Warszawa 2004.
Dyrektywa Komitetu Wojskowego NATO MC 324/1 i 324/2 stosowana przez ACT (Allied Command Transformation) Operational Assessment of a NATO Response Force, http://streitcouncil.org/uploads/PDF/Operational%20Assessment%20of%20NATO% 20Response%20Force.pdf
Gągor F., 10 lat w NATO, "Kwartalnik Bellona" 2009, nr 1, s. 7.
Gągor F., Siły Zbrojne RP po 10 latach członkostwa Polski w NATO, "Armia" 2009, nr 3-4 (13).
Gocuł M., Siły Zbrojne w procesie przeobrażeń systemowych, w: Obywatel w mundurze. Aksjologiczny wymiar funkcjonowania nowoczesnych sił zbrojnych, red. H. Spustek, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2012.
Gocuł M., Współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Sił Zbrojnych RP, "Kwartalnik Bellona" 2014, nr 1.
Harmoza R., O definicji uzbrojenia, "Problemy Techniki Uzbrojenia" 2006, nr 35.
Jaworski J., Restrukturyzacja polskiego przemysłu zbrojeniowego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu" 2006, nr 9.
Koniec PHO, http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=11441
Korolczuk A., Spitsbergen zdobyty!, http://www.dgw.wp.mil.pl/pl/1_1013.html
Koziej S., Kryzys a transformacja Sił Zbrojnych, Siedlce 2009, http://www.koziej.pl/files/Siedlce_-_Kryzys_a_transformacja_SZ.doc
Lewandowski W., Polski przemysłowy potencjał obronny w dobie konsolidacji, "Bezpieczeństwo Narodowe" I - 2011, nr 17.
MON: dotychczasowe inwestycje NATO w Polsce warte 2,5 mld zł, http://m.wiadomosci. gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,17255986, MON__dotychczasowe_inwestycje_NATO_w_Polsce_warte.html
Ojrzanowski M., Transformacja Polskich Sił Zbrojnych - miara sił na zamiary, "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego" 2012/2013.
Paszkowski M., Profesjonalizacja Sił Zbrojnych jako przykład zmian w wielkich grupach społecznych, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2011, nr 19/III.
Pawlisiak M., Profesjonalizacja Sił Zbrojnych a zmiany w systemie przygotowania specjalistów zabezpieczenia logistycznego, "Systemy Logistyczne Wojsk" 2013, nr 39.
Podstawowe informacje o budżecie MON na rok 2004, MON, Departament Budżetowy, http://archiwumbip.mon.gov.pl/print/39.html
Podstawowe informacje o budżecie MON na rok 2014, MON, Departament Budżetowy, http://mon.gov.pl/z/pliki/dokumenty/rozne/2014/04/podstawowe_informacje_o_ budzecie_resortu_ON_na_2014_r.pdf
Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO z perspektywy 15-lecia obecności w strukturach Sojuszu, http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/12066?t=-Polskie-wojsko-po-15-latach-w-NATO
Polska droga do NATO, "Przegląd Rządowy" kwiecień 1999, nr 4 (94), http://www.poprzedniastrona. premier.gov.pl/archiwum/7810_7965.htm
Program Przebudowy i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2001-2006 - Synteza, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.
Przybyl A., Przystąpienie do NATO wymusiło na nas unowocześnienie armii, http://www. dziennikpolski24.pl/artykul/3362453, przystapienie-do-nato-wymusilo-na-nasunowoczesnienie- armii,id,t.html?cookie=1
Stan profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na przykładzie wybranych jednostek wojskowych, Raport z kontroli nr P/10/086 Najwyższej Izby Kontroli, s. 20-21, https://www.nik. gov.pl/plik/id,3650, vp,4648.pdf
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.msz.gov. pl/resource/7d18e04d-8f23-4128-84b9-4f426346a112
Szeremietiew R., Si vis pacem, para bellum, http://www.szeremietiew.pl/ksiazki/RSZ_Si_ vis_pacem.pdf
Tomasz Siemoniak odchudza resort obrony, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/439795, Tomasz-Siemoniak-odchudza-resort-obrony.
Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, DzU 2009, nr 76, poz. 804.
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, DzU 2004, nr 107, poz. 1136.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, DzU 2013, nr 205, poz. 1203.
Wołejszo J., Zarządzanie zmianą w organizacji wojskowej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2006.
Zagregowane wnioski z konferencji Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego pt. "Czy przemysł wzmocni Armię?", która odbyła się 13 lutego 2013 r. w Warszawie, http://www.sea.org.pl/?q=pl/node/903
Zapis posiedzenia Komisji Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2015 r., http://www.sejm. gov.pl/sejm7.nsf/biuletyn.xsp?documentId=5D9DF9C499F40111C1257DD2004FDF20&SessionID=DE2OLLFHA8
Zarządzenie nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, http://www.biuletyn.mon.gov.pl/pliki/File/Dz%20U%20MON%20Nr%2021.06.pdf
Zespół Prasowy Sztabu Generalnego WP, Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP w Pytaniach i Odpowiedziach, http://www.sgwp.wp.mil.pl/plik/file/informacje/Profesjonalizacja_Si_263%20_ Zbrojnych%20_RP%20_w%20_Pytaniach_%20i_%20_Odpowiedziach1%29.pdf