Planowanie finansowe w zarządzaniu długiem samorządowym - analiza dynamiczna na przykładzie województw samorządowych

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marcin Wiśniewski

Abstrakt

The article describes the role financial planning, in particular the role of multiannual financial forecasts, in the debt management process in the local government units. Theoretical and methodological considerations are supplemented by study of changes in budget categories related to local government debt, which took place between the multiannual financial forecasts prepared for the years 2013 and 2014. The analysis was performed for all units in general and more specifically for the voivodships. The article postulates that local authorities should ensure greater accuracy and continuity of their financial plans

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Wiśniewski, M. (2016). Planowanie finansowe w zarządzaniu długiem samorządowym - analiza dynamiczna na przykładzie województw samorządowych. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (2), 105-116. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.2.7
Dział
Dział główny

Bibliografia

Bitner M., Gmina na rynku kapitałowym. Podstawy zarządzania długiem komunalnym, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999.
Cichocki K. S., Zarządzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Warszawa 2013.
Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M., Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST - ocena krytyczna i propozycje zmian, "Analizy BAS" nr 21 (88), 2012.
Poniatowicz M., Salachna J. M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, DzU 2013, poz. 86.
Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2014.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104.
Wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego - na lata 2013+ i 2014+, Ministerstwo Finansów, www.finanse.mf.gov.pl
Wiśniewski M., Nadwyżka operacyjna i dochody ze sprzedaży majątku jako podstawa limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - analiza dynamiczna, "Zarządzanie i Finanse" cz. 3, nr 2, 2013.
Wiśniewski M., Wieloletnie prognozy finansowe jednostek samorządu terytorialnego a wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące ich założeń makroekonomicznych, w: Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, red. S. Owsiak, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2014, s. 177-188.