Wolny dostęp do wiedzy : otwarte zasoby naukowe i edukacyjne w społeczeństwie opartym na wiedzy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Anna A. Janowska

Abstrakt

Open on-line access to culture, knowledge and educational resources is an approach that allows different social and economic actors to profit in many ways, such as by reducing inequalities caused by access fees for scientific and educational materials, faster introduction of new solutions, creating possibilities of interdisciplinary projects uniting different participants. It is also an impulse of change in scientific and educational publishing.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Janowska, A. A. (2016). Wolny dostęp do wiedzy : otwarte zasoby naukowe i edukacyjne w społeczeństwie opartym na wiedzy. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (4), 11-41. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.4.1
Dział
Dział główny

Bibliografia

Chavez T. A., Open-Access Publishing to Reduce the Cost of Scholarly Journals, "Numeracy" December 31, 2009, Vol. 3, No. 1.
Dane naukowe: otwarty dostęp do wyników badań przyczyni się do zwiększenia potencjału innowacyjnego Europy, Press Releases database, 17 lipca 2012, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-790_pl.htm
Déclaration de Paris sur les REL 2012, 2012, http://www.unesco.org/new/!leadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/French_Paris_OER_Declaration.pdf
Defining the "Open" in Open Content, http://opencontent.org/definition/
e-wolontariat - Nowoczesna Polska zdobyła pierwsze miejsce, Fundacja Nowoczesna Polska, http://nowoczesnapolska.org.pl/2011/01/20/e-wolontariat-nowoczesna-polskazdobyla-pierwsze-miejsce/
Giesler M., Pohlmann M., The Anthropology of File Sharing: Consuming Napster as a Gi), "Advances in Consumer Research" 2003, Vol. 30, s. 273-279.
Giving Knowledge for Free. The Emergence of Open Educational Resources, OECD, Paris 2007, http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf
GOAL Info Page, http://mailman.ecs.soton.ac.uk/mailman/listinfo/goal
Grodecka K., Śliwowski K., Przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych, Koalicja Otwartej Edukacji, Warszawa 2012, http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/03/OZE_przewodnik_v4.pdf
Grossman L., You - Yes, You - Are TIME's Person of the Year, "Time" December 25, 2006, http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1570810,00.html
Gurell S., Wprowadzenie do otwartych zasobów edukacyjnych, Koalicja Otwartej Edukacji, http://www.kpbc.ukw.edu.pl/Content/40051/gurell.pdf
Hall G., Digitize this Book. The Politics of New Media, or Why We Need Open Access Now, University of Minnesota Press, Minneapolis 2008.
Hofmokl J., Tarkowski A., Bednarek-Michalska B., Siewicz K., Szprot J., Przewodnik po otwartej nauce, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, Warszawa 2009, http://ceon.pl/images/przewodnik_po_otwartej_nauce.pdf
Houghton J. W., The Costs and Potential Bene!ts of Alternative Scholarly Publishing Models, Text, http://informationr.net/ir/16-1/paper469.html
Johnson R. K., Open Access: Unlocking the Value of Scienti!c Research, [zaprezentowano na:] The New Challenge for Research Libraaries: Collection Management and Strategic Access to Digital Resources, Oklahoma 2004, http://sparc.arl.org/sites/default/files/media_files/OpenAccess_RKJ_preprint.pdf
Lakhani K., Wolf R. G., Why Hackers Do What They Do: Understanding Motivation and Effort in Free/Open Source So)ware Projects, "SSRN Scholarly Paper", Social Science Research Network, Rochester, NY, September 1, 2003, http://papers.ssrn.com/abstract=443040
May C., Bounded Openness. The Future Political Economy of Knowledge Management, "European Intellectual Property Review" 2011, Vol. 33, No. 8, s. 477-480.
Nowak P., Rewolucja cyfrowa w komunikacji naukowej - szanse i zagrożenia, "Język, Komunikacja, Informacja" 2008, nr 3, s. 103-119.
Online information drives growth - MARKET REPORT - Research Information, http://www.researchinformation.info/features/feature.php?feature_id=141
Open Access at the Max Planck Society, https://openaccess.mpg.de/2365/en
Open Content, 28 stycznia 1999, http://web.archive.org/web/19990128224600/http://www.opencontent.org/home.shtml
Open Source - otwarte oprogramowanie, http://www.opensource.ite.pl/page/zalozenia.html
Otwarta nauka - MNiSW - otwarty dostęp jednym z priorytetów na najbliższe lata, http://otwartanauka.pl/blog/2012/10/mnisw-otwarty-dostep-jednym-z-priorytetow-na- -najblizsze-lata/
Otwarte podręczniki pozbawią pracy 100 tys. ludzi? Oj, to chyba nie tak!, "Dziennik Internautów",http://di.com.pl/news/48390,0, Otwarte_podreczniki_pozbawia_pracy_100_tys_ludzi_Oj_to_chyba_nie_tak.html
Our History|MIT Open Course Ware|Free Online Course Materials, http://ocw.mit.edu/about/our-history/
Pincock S., Open to possibilities, "Nature" 2013, No. 495, s. 539-541.
PLOS, http://www.plos.org/
Project Gutenberg, Wikipedia, the Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index. php?title=Project_Gutenberg&oldid=561202664
Rankin J. A., Franklin S. G., Open Access Publishing, "Emerging Infectious Diseases" July 2004, Vol. 10, No. 7, s. 1352-1353.
Stallman R., Free So)ware, Free Society, 2010, http://www.gnu.org/doc/fsfs-ii-2.pdf
Suber P., Open Access Overview (definition, introduction), http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm
Swan A., Brown S., Authors and open access publishing, "Learned Publishing" 2004, No. 17, s. 219-224.
Tapscott D., Wikinomia: o globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
The Winds of Change|Periodicals Price Survey 2013, http://lj.libraryjournal.com/2013/04/publishing/the-winds-of-change-periodicals-price-survey-2013/
Throsby C. D., Ekonomia i kultura, Kultura się Liczy!, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
Towse R., Ekonomia kultury: kompendium, Kultura się Liczy!, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
Van Noorden R., The True Cost of Science Publishing, "Nature" 2013, No. 495, s. 426-429.
What is the Paris OER Declaration?|United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, Communication and Information, http://www.unesco.org/new/index.php?id=64395&L=0
World Wide Web, Wikipedia, wolna encyklopedia, http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Wide_Web&oldid=37464320