Badanie kluczowych czynników sukcesu kobiet w biznesie: firmy mikroprzedsiębiorczyń z województwa mazowieckiego

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dariusz Leszczyński

Abstrakt

Omawiane w artykule badanie jest odpowiedzią na rekomendacje wielu badaczy wskazujące na konieczność prowadzenia empirycznych badań naukowych nad przedsiębiorczością kobiet w krajach Europy Środkowej i Wschodniej [Ramadani et al. 2015; Leszczyński 2013b]. Wypełnia ono lukę badawczą dotyczącą analizy różnorodnych czynników, które pozytywnie wpływają na osiągnięcie sukcesu w biznesie przez przedsiębiorcze kobiety w warunkach polskich [Leszczyński 2016a; 2016b]. Wyniki badania poszerzają dotychczas zgromadzoną wiedzę naukową na temat polskich kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą o teoretyczny model badawczy opisujący tę działalność. Model ten został poddany empirycznej weryfikacji na populacji kobiet mikroprzedsiębiorczyń działających na terenie woj. mazowieckiego. Celem opracowania jest wskazanie, jakie są kluczowe czynniki pozytywnie wpływające na osiągnięcie sukcesu w biznesie przez polskie kobiety mikroprzedsiębiorczynie z województwa mazowieckiego. (fragment tekstu)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Leszczyński, D. (2022). Badanie kluczowych czynników sukcesu kobiet w biznesie: firmy mikroprzedsiębiorczyń z województwa mazowieckiego . Kobieta I Biznes, (1-4), 25-41, 64. https://doi.org/10.33119/KiB.2021.1-4.3
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Abdieva R., Sulaimanova B., Karymshakov K. [2019], Gender differences, risk attitude and entrepreneurship in Kyrgyzstan, „Economics and Business Letters”, 8(1), s. 17–30, https://doi.org/10.17811/ebl.8.1.2019.17-30
2. Abdul M., Gunasagaran K., Kamarudin N.A., Rahman M.M., Uddin M.J., Saidur Rahman M. [2017], Critical success factors and challenges of women entrepreneurs in Klang Valley, Malaysia, „Journal of Advanced Research in Business and Management Studies”, 6(1), s. 12–23.
3. Agarwal J. [2018], Women entrepreneurship in India: Problems & essential strategies, „International Journal of Research Culture Society”, special issue, 10, s. 228–232.
4. Alene E.T. [2020], Determinants that influence the performance of women entrepreneurs in micro and small enterprises in Ethiopia, „Journal of Innovation and Entrepreneurship”, 9:24, s. 1–20, https://doi.org/10.1186/s13731-020-00132-6
5. American Express [2018], The 2018 state of women-owned businesses report: Summary of key trends, s. 1–15, https://www.americanexpress.com/en-us/business/trends-and-insights/keywords/state-of-women-owned-businesses-report/, dostęp: 18.12.2021.
6. Arham A.F., Norizan N.S., Muslim N.H., Aksan A. [2020], Effects of gender on leadership, entrepreneurial orientation and organizational performance, „Social and Management Research Journal”, 17(1), s. 49–60, https://doi.org/10.24191/smrj.v17i1.8142
7. Bhowal C. [2020], Information and communication technology (ICT): Opportunities or threats for women entrepreneurs – An empirical survey, „SSRN” (open-access working paper repository), Working paper, s. 1–6, Rochester, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3574023, dostęp: 18.12.2021.
8. Boateng S., Poku K.O. [2019], Accessing finance among women-owned small businesses: Evidence from lower Manya Krobo municipality, Ghana, „Journal of Global Entrepreneurship Research”, 9:5, s. 1–17, https://doi.org/10.1186/s40497-018-0128-0
9. Brush C., Ali A., Kelley D., Greene P. [2017], The influence of human capital factors and context on women’s entrepreneurship: Which matters more?, „Journal of Business Venturing Insights”, 8, s. 105–113, https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2017.08.001
10. Bulanova O., Isaksen E.J., Kolvereid L. [2016], Growth aspirations among women entrepreneurs in high growth firms, „Baltic Journal of Management”, 11(2), s. 187–206, https://doi.org/10.1108/BJM-11-2014-0204
11. Burke S., Collins K.M. [2001], Gender differences in leadership styles and management skills, „Women in Management Review”, 16(5), s. 244–257, https://doi.org/10.1108/09649420110395728
12. Cabrera E.M., Mauricio D. [2017], Factors affecting the success of women’s entrepreneurship: A review of literature, „International Journal of Gender and Entrepreneurship”, 9(1), s. 31–65, https://doi.org/10.1108/IJGE-01-2016-0001
13. Capelleras J.L., Greene F.J. [2008], The determinants and growth implications of venture creation speed, „Entrepreneurship & Regional Development”, 20(4), s. 317–343, http://dx.doi.org/10.1080/08985620701855683
14. Carranza E., Dhakal C., Love I. [2018], Female entrepreneurs: How and why are they different?, „Jobs Working Paper”, 20, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/3100, dostęp: 13.12.2021.
15. Carter N.M., Allen K.R. [1997], Size determinants of women-owned businesses: Choice or barriers to resources?, „Entrepreneurship & Regional Development”, 9(3), s. 211–220, https://doi.org/10.1080/08985629700000012
16. Carter S., Marlow S., Bennett D. [2012], Gender and entrepreneurship, w: Enterprise and Small Business: Principles, Practice and Policy, 3rd ed., red. S. Carter, D. Jones-Evans, Pearson Education Limited, Harlow.
17. Chittithaworn C., Islam M.A., Keawchana T., Yusuf D.H.M. [2011], Factors affecting business success of small & medium enterprises (SMEs) in Thailand, „Asian Social Science”, 7(5), s. 180–190, https://doi.org/10.5539/ass.v7n5p180
18. Cirera X., Qasim Q. [2014], Supporting growth-oriented women entrepreneurs: A review of the evidence and key challenges, „Innovation, Technology & Entrepreneurship Policy Note”, 5, s. 1–20, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23654, dostęp: 19.12.2021.
19. Darnihamedani P., Terjesen S. [2020], Male and female entrepreneurs’ employment growth ambitions: The contingent role of regulatory efficiency, „Small Business Economics”, published online, s. 1–20, https://doi.org/10.1007/s11187-020-00405-0, dostęp: 18.12.2021.
20. Davidsson P. [2016], Researching entrepreneurship: Conceptualization and design, International Studies in Entrepreneurship Book Series (vol. 33), 2nd ed., Springer International Publishing, Cham.
21. Davidsson P. [2017], A future of entrepreneurship research: Domain, data, theory, and impact, w: The Wiley handbook of entrepreneurship, red. G. Ahmetoglu, T. Chamorro-Premuzic, B. Klinger, T. Karcisky, 1st ed., John Wiley & Sons., Hoboken.
22. Davidsson P., Achtenhagen L., Naldi L. [2010], Small firm growth, „Foundations and Trends® in Entrepreneurship”, 6(2), s. 69–166.
23. Davidsson P., Honig B. [2003], The role of social and human capital among nascent entrepreneurs, „Journal of Business Venturing”, 18(3), s. 301–331, https://doi.org/10.1016/S0883-9026(02)00097-6
24. Dijkhuizen J., Gorgievski M., van Veldhoven M., Schalk R. [2016], Feeling successful as an entrepreneur: A job demands resources approach, „International Entrepreneurship and Management Journal”, 12(2), s. 555–573, https://doi.org/10.1007/s11365-014-0354-z
25. Elam A.B., Brush C.G., Greene P.G., Baumer B.S., Dean M., Heavlow R. [2019], Global Entrepreneurship Monitor (GEM): 2018/2019 Women’s Entrepreneurship Report, The Global Entrepreneurship Research Association (GERA), London Business School, London, https://www.gemconsortium.org/report/gem-20182019-womens-entrepreneurship-report, dostęp: 19.12.2021.
26. Elam A.B., Hughes K.D, Guerrero M., Hill S., Nawangpalupi C., del Mar Fuentes M. et al. [2021], Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Women’s Entrepreneurship 2020/21 Report: Thriving Through Crisis, The Global Entrepreneurship Research Association, London Business School, London, https://gemconsortium.org/report/gem-202021-womens-entrepreneurshipreport-thriving-through-crisis, dostęp: 19.12.2021.
27. El-Hamidi F. [2011], How do women entrepreneurs perform? Empirical evidence from Egypt, w: The Economic Research Forum (ERF), Working Paper Series, 621, https://erf.org.eg/publications/women-entrepreneurs-perform-empirical-evidenceegypt/, dostęp: 19.12.2021.
28. Fairlie R.W., Robb A.M. [2008], Gender differences in business performance: Evidence from the characteristics of business owners’ survey, US Census Bureau Center for Economic Studies Paper, CES-WP-08-39, s. 1–45, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1260987, dostęp: 13.12.2021.
29. Field A. [2018], Discovering statistics using IBM SPSS Statistics, 5th ed., SAGE Publications, London.
30. Fielden S.L., Davidson M.J. [2010], Introduction, w: International research handbook on successful women entrepreneurs, red. S.L. Fielden, M.J. Davidson, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
31. Gartner W.B. [1985], A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation, „The Academy of Management Review”, 10(4), s. 696–706, https://doi.org/10.2307/258039
32. Gołębiowski G., Russel P. [2017], Determinanty i rozwój przedsiębiorczości kobiet w Polsce na tle wybranych państw, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie”, 75, s. 115–126.
33. Gorgievski M.J., Ascalon M.E., Stephan U. [2011], Small business owners’ success criteria, a values approach to personal differences, „Journal of Small Business Management”, 49(2), s. 207–232, https://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2011.00322.x
34. Gottschalk S., Niefert M. [2013], Gender differences in business success of German start-up firms, „International Journal of Entrepreneurship and Small Business”, 18(1), s. 15–46, https://doi.org/10.1504/IJESB.2013.050750
35. Grant R.M. [2016], Contemporary strategy analysis: Text and cases, 9th ed., John Wiley & Sons, Chichester.
36. Gupta P.D., Guha S., Krishnaswami S.S. [2013], Firm growth and its determinants, „Journal of Innovation and Entrepreneurship”, 2(15), s. 1–14, https://doi.org/10.1186/2192-5372-2-15
37. Hair Jr. J.F., Black W.C., Babin B.J., Anderson R.E. [2014], Multivariate data analysis, 7th ed., Pearson Education Limited, Harlow.
38. Iakovleva T., Kickul J. [2007], Personal and organizational success factors of women SMEs in Russia, w: Empirical entrepreneurship in Europe: New perspectives, red. M. Dowling, J. Schmude, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
39. Jaiswal M. [2020], Gender differences and new venture performance, „New England Journal of Entrepreneurship”, 23(1), s. 1–21, https://doi.org/10.1108/NEJE-08-2019-0038
40. Johnsen G.J., McMahon R.G.P. [2005], Owner-manager gender, financial performance and business growth amongst SMEs from Australia’s business longitudinal survey, „International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship”, 23(2), s. 115–142, https://doi.org/10.1177/0266242605050509
41. Joona P.A. [2018], How does motherhood affect self-employment performance?, „Small Business Economics”, 50(1), s. 29–54, https://doi.org/10.1007/s11187-017-9887-1
42. Kagenavar S., Kallimath G.H. [2021], Women entrepreneurship and work-life balance, „International Journal of Creative Research Thoughts”, 9(1), s. 132–138.
43. Kelley D.J., Brush C.G., Greene P.G., Herrington M., Ali A., Kew P. [2015], Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Special Report: Women’s Entrepreneurship 2014, The Global Entrepreneurship Research Association (GERA), Babson College, Universidad del Desarrollo, Universiti Tun Abdul Razak, Tecnológico de Monterrey and The Center for Women’s Leadership, London, https://gemconsortium.org/report/gem-2014-womens-report, dostęp: 19.12.2021.
44. Khalife D., Chalouhi A. [2013], Gender and business performance, „International Strategic Management Review”, 1(1–2), s. 1–10, https://doi.org/10.1016/j.ism.2013.08.001
45. Khan R.U., Salamzadeh Y., Shah S.Z.A., Hussain M. [2021], Factors affecting women entrepreneurs’ success: A study of small- and medium-sized enterprises in emerging market of Pakistan, „Journal of Innovation and Entrepreneurship”, 10(11), s. 1–21, https://doi.org/10.1186/s13731-021-00145-9
46. Kickul J., Liao J., Gundry L., Iakovleva T. [2010], Firm resources, opportunity recognition, entrepreneurial orientation and performance: The case of Russian women-led family businesses, „International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management”, 12(1), s. 52–69, https://doi.org/10.1504/IJEIM.2010.033167
47. Kirkwood J.J. [2016], How women and men business owners perceive success, „International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research”, 22(5), s. 594–615, https://doi.org/10.1108/IJEBR-01-2016-0024
48. Klyver K., Grant S. [2010], Gender differences in entrepreneurial networking and participation, „International Journal of Gender and Entrepreneurship”, 2(3), s. 213–227, https://doi.org/10.1108/17566261011079215
49. Kmieć D. [2017], Determinanty samozatrudnienia w Polsce: Czynniki wpływające na decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej, w: Samozatrudnienie konieczność czy wybór przedsiębiorczych?, red. M. Skrzek-Lubasińska, R. Sobiecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
50. Lee C., Hallak R., Sardeshmukh S.R. [2016], Innovation, entrepreneurship, and restaurant performance: A higher-order structural model, „Tourism Management”, 53, s. 215–228, https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.09.017
51. Leitch C., Welter F., Henry C. [2018], Women entrepreneurs’ financing revisited: Taking stock and looking forward, „Venture Capital”, special issue, 20(2), s. 103–114, https://doi.org/10.1080/13691066.2018.1418624
52. Lemańska-Majdzik A. [2009], Czynniki sukcesu firm powstałych w wyniku samozatrudnienia, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
53. Leszczyński D. [2012], The determinants of success in business of women entrepreneurship in the context of Poland, International Conference „Europe in the World Economy Beyond the Sovereign Debt Crisis”, May 31–June 1, Warsaw School of Economics, Warsaw, Conference paper.
54. Leszczyński D. [2013a], Contemporary challenges of the European tertiary education system, „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, 4, s. 72–83, https://www.uth.edu.pl/o-uczelni/dzialalnosc-naukowa/wydawnictwo/przedsiebiorstwo-przyszlosci, dostęp: 18.12.2021.
55. Leszczyński D. [2013b], The investigation into the success factors in business among Polish female micro-entrepreneurs from the Mazowieckie and Warmińsko-Mazurskie Provinces: A comparative analysis, 4th International PhD Student Conference „New Economic Challenges”, April 25, red. V. Kajurová, Masaryk University, Brno, Conference proceedings.
56. Leszczyński D. [2013c], The investigation into motivations, success factors and barriers among women small business owners: An overview of extant literature, „International Journal of Management and Economics”, 39(1), s. 108–125, https://doi.org/10.2478/ijme-2014-0024
57. Leszczyński D. [2016a], Exploration of key success factors that influence business performance: The experiences of women micro-entrepreneurs from Mazovia Voivodeship of Poland, „International Journal of Management and Economics”, 51(1), s. 63–89, https://doi.org/10.1515/ijme-2016-0020
58. Leszczyński D. [2016b], Polish women micro-entrepreneurs from the Mazovia Province: Pursued goals, adopted business strategy and firm characteristics, „International Journal of Contemporary Management”, 15(4), s. 135–156, https://doi.org/10.4467/24498939IJCM.16.028.6709
59. Leszczyński D. [2019], The investigation into key success factors in business: The case of women micro-entrepreneurs from the Mazovia Voivodeship, unpublished PhD thesis, Warsaw School of Economics, Warsaw.
60. Lisowska E. [2017], Samozatrudnienie kobiet, w: Samozatrudnienie konieczność czy wybór przedsiębiorczych?, red. M. Skrzek-Lubasińska, R. Sobiecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
61. McAdam M. [2013], Female Entrepreneurship, 1st ed., Routledge (Taylor & Francis Group), Abingdon.
62. McGrath Cohoon J., Wadhwa V., Mitchell L. [2010], The anatomy of an entrepreneur: Are successful women entrepreneurs different from men? The Ewing Marion Kauffman Foundation, Kansas City, https://www.kauffman.org/wp-content/uploads/2009/07/successful_women_entrepreneurs_510.pdf, dostęp: 13.12.2021.
63. Mitchell B.C. [2004], Motives of entrepreneurs: A case study of South Africa, „The Journal of Entrepreneurship”, 13(2), s. 167–183, https://doi.org/10.1177/097135570401300203
64. Mozumdar L., Hagelaar G., van der Velde G., Omta S.W.F. [2020], Determinants of the business performance of women entrepreneurs in the developing world context, „Multidisciplinary Scientific Journal”, 3(2), s. 215–235; https://doi.org/10.3390/j3020017
65. Mukhtar S.M. [2002], Differences in male and female management characteristics: A study of owner-manager businesses, „Small Business Economics”, 18(4), s. 289–311, https://doi.org/10.1023/A:1015235402335
66. Nordin N.A.M., Hamid A.H.A., Woon C.C. [2011], Factors affecting profitability of women entrepreneurs’ business in Malaysia, Annual Summit on Business and Entrepreneurial Studies (ASBES), Kuching, Sarawak, Malaysia, Proceeding, 2011-054-194, s. 972–985, https://econpapers.repec.org/paper/cms1asb11/2011-054-194.htm, dostęp: 18.12.2021.
67. OECD [2016], Do women have equal access to finance for their business?, w: Gender equality, OECD Publishing, Paris, www.oecd.org/gender/data/do-women-have-equal-access-to-financefor-their-business.htm, dostęp: 19.12.2021.
68. Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) [2021], Organizacja, https://www.ofbor.pl/index.php/organizacja, dostęp: 16.12.2021.
69. Parker S.C. [2009], The economics of entrepreneurship, 1st ed., Cambridge University Press, Cambridge.
70. Partanen J., Kauppila O.P., Sepulveda F., Gabrielsson M. [2018], Turning strategic network resources into performance: The mediating role of network identity of small- and medium-sized enterprises, „Strategic Entrepreneurship Journal”, 14(2), s. 178–197, https://doi.org/10.1002/sej.1296.
71. Perry M. [2014], Market orientation in small businesses: Creative or lacking, „The Marketing Management Journal”, 24(1), s. 96–107.
72. Ramadani V., Fayolle A., Gërguri-Rashiti S. [2015], Introduction: Female entrepreneurship in transition economies as a significant but understudied field, w: Female entrepreneurship in transition economies: Trends and challenges, red. V. Ramadani, A. Fayolle, S. Gërguri-Rashiti, 1st ed., Macmillan Publishers Limited, Basingstoke.
73. Rashid K.M., Ngah H.C., Mohamed Z., Mansor N. [2015], Success factors among women entrepreneur in Malaysia, „International Academic Research Journal of Business and Technology”, 1(2), s. 28–36.
74. Rauch A., Wiklund J., Lumpkin G.T., Frese M. [2009], Entrepreneurial orientation and business practice: An assessment of past research and suggestions for the future, „Entrepreneurship Theory and Practice”, 33(3), s. 761–787, https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2009.00308.x
75. Razmus W., Łaguna M. [2018], Dimensions of entrepreneurial success: A multilevel study on stakeholders of micro-enterprises, „Frontiers in Psychology”, 9(791), s. 1–11, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00791
76. Ribeiro M.A., Adam I., Kimbu A.N., Afenyo-Agbe E., Adeola O., Figueroa-Domecq C., de Jong A. [2021], Women entrepreneurship orientation, networks and firm performance in the tourism industry in resource-scarce contexts, „Tourism Management”, 86, s. 1–15, https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104343
77. Robichaud Y., Cachon J.C., McGraw E. [2015], Why are female-owned businesses smaller? An empirical study in Canada and the United States, „Journal of Management Policy and Practice”, 16(1), s. 62–75.
78. Robichaud Y., Cachon J.C., Haq R. [2010], Motives, success factors, and barriers among Canadian female entrepreneurs: The case of Greater Sudbury, „Entrepreneurial Practice Review”, 1(2), s. 36–65.
79. Robichaud Y., McGraw E., Cachon J.C., Bolton D., Barragan Codina J., Eccius-Wellmann C., Walsh A.D. [2013], Female entrepreneurs’ motives and SME’s growth: An international study, „Journal of Women’s Entrepreneurship and Education”, 3–4, s. 1–27.
80. Ross S. [2021], What is the human capital theory and how is it used?, https://www.investopedia.com/ask/answers/032715/what-human-capital-and-how-it-used.asp, dostęp: 17.12.2021.
81. Shakeel M., Yaokuang L., Gohar A. [2020], Identifying the entrepreneurial success factors and the performance of women-owned businesses in Pakistan: The moderating role of national culture, „SAGE Open”, 10(2), s. 1–17, https://doi.org/10.1177/2158244020919520
82. Singh S., Darwish T.K., Potočnik K. [2016], Measuring organizational performance: A case for subjective measures, „British Journal of Management”, 27(1), s. 214–224, https://doi.org/10.1111/1467-8551.12126
83. Stair Jr R.M., Crittenden W.F., Crittenden V.L. [1989], The use, operation, and control of the small business computer, „Information & Management”, 16(3), s. 125–130, https://doi.org/10.1016/0378-7206(81)90066-5
84. Stokes D., Wilson N. [2017], Small business management and entrepreneurship, 7th ed., Cengage Learning EMEA, Andover.
85. Storey D.J. [2000], Understanding the small business sector, reprinted edition, Thompson Learning, London.
86. Tabachnick B.G., Fidell L.S. [2013], Using multivariate statistics, 6th ed., Pearson Education, Upper Saddle River.
87. Veena M., Nagaraja N. [2013], Comparison of male and female entrepreneurs – an empirical study, „International Journal of Engineering and Management Research”, 3(6), s. 138–143, www.ijemr.net, dostęp: 18.12.2021.
88. VISA [2019], State of female entrepreneurship, Report summary, https://usa.visa.com/content/dam/VCOM/regional/na/us/run-your-business/documents/visa-state-of-entrepreneurship-research-summary.pdf, dostęp: 18.12.2021.
89. Wall T.D., Michie J., Patterson M., Wood S.J., Sheehan M., Clegg C.W., West M. [2004], On the validity of subjective measures of company performance, „Personnel Psychology”, 57(1), s. 95–118, https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2004.tb02485.x
90. Wan Mustapa W.N., Al Mamun A., Ibrahim M.D. [2018], Development initiatives, micro-enterprise performance and sustainability, „International Journal of Financial Studies”, 6(3), s. 1–15, https://doi.org/10.3390/ijfs6030074
91. Welsh D.H.B., Kaciak E., Memili E., Minialai C. [2018], Business-family interface and the performance of women entrepreneurs: The moderating effect of economic development, „International Journal of Emerging Markets”, 13(2), s. 330–349, https://doi.org/10.1108/IJoEM-03-2017-0095
92. Wernerfelt B. [1984], A resource-based view of the firm, „Strategic Management Journal”, 5(2), s. 171–180, http://www.jstor.org/stable/2486175, dostęp: 13.12.2021.
93. Westhead P., Cowling M. [1995], Employment change in independent owner-managed high-technology firms in Great Britain, „Small Business Economics”, special issue, 7(2), s. 111–140, https://www.jstor.org/stable/40228833, dostęp: 18.12.2021.
94. Westhead P., Howorth C. [2006], Ownership and management issues associated with family firm performance and company objectives, „Family Business Review”, 19(4), s. 301–316, https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2006.00077.x
95. Wishart M. [2018], Under-represented entrepreneurs: A literature review, ERC Research Report, July 5, Enterprise Research Centre (ERC), Coventry and Birmingham, https://www.enterpriseresearch.ac.uk/publications/represented-entrepreneurs-literature-review/, dostęp: 13.12.2021.
96. Yadav V., Unni J. [2016], Women entrepreneurship: Research review and future directions, „Journal of Global Entrepreneurship Research”, 6(12), s. 1–18, https://doi.org/10.1186/s40497-016-0055-x