CYFRYZACJA JAKO ZMIANA STRATEGICZNA W POLSKICH SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH

Main Article Content

Karol Klimczak
Jan Fryczak
Artur Kaużyński

Abstrakt

Konkurencja wymaga obecnie od przedsiębiorstw zastosowania technologii informacyjnych w wielu obszarach działalności, dokonując ich cyfryzacji, a powiązane zmiany organizacyjne określa się mianem transformacji cyfrowej. Szeroki zakres i wielość technik, jakie można zastosować w ramach cyfryzacji, utrudniają jednak systematyczne badanie tego zjawiska. W artykule podjęto próbę opracowania definicji cyfryzacji i transformacji cyfrowej, a następnie odniesienia jej do teorii zarządzania. Propozycje te zweryfikowano za pomocą komputerowej analizy tekstu sprawozdań spółek giełdowych. Wyniki przyczyniają się do określenia pola badań nad cyfryzacją w zarządzaniu.


Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianą, rynek kapitałowy, cyfryzacja, analiza tekstu


Kod klasyfikacji JEL: M10

Article Details

Jak cytować
Klimczak, K., Fryczak, J., & Kaużyński, A. (2022). CYFRYZACJA JAKO ZMIANA STRATEGICZNA W POLSKICH SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH. Organizacja I Kierowanie, (2 (191), 53–66. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4003
Dział
Artykuły