KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE W ROZWOJU ORGANIZACJI SMART

Main Article Content

Katarzyna Prokopowicz

Abstrakt

W niniejszym artykule podjęto zagadnienie znaczenia kompetencji menedżerskich w rozwoju organizacji Smart. Analizy dokonano metodą desk research, przeglądając najnowsze artykuły i źródła internetowe o otwartym dostępie. Koncepcja organizacji Smart będzie silnie związana z koncepcją Przemysłu 4.0, która w ciągu kolejnych lat i dekad zmieni paradygmat zarządzania, przede wszystkim na podstawie nowych ról i podziału między człowiekiem a technologią. Konsekwencje wdrażania Przemysłu 4.0 dla kompetencji menedżerskich będą bardzo głębokie. Działanie organizacji Smart będzie wymagać od menedżerów umiejętności zarządzania w środowiskach silnie stechnologizowanych. W rozumieniu kompetencji menedżerskich jako pewnego zbioru wiedzy i doświadczeń, menedżerowie będą musieli posługiwać się wiedzą z zakresu technologii sprzętowych, programistycznych i oprogramowania oraz zrozumieć wzajemne zależności tych komponentów. Przyjmując za punkt wyjścia typologię kompetencji menedżerskich Gordona i Howella, wzrośnie znaczenie technologicznego wymiaru w funkcjonowaniu już istniejących kategorii kompetencji, pojawią się kompetencje w komunikacji człowiek–maszyna (jako poszerzenie kompetencji interpersonalnych).


Słowa kluczowe: organizacja Smart, kompetencje menedżerskie, Przemysł 4.0


Kody klasyfikacji JEL: M50, O14, O15, O33

Article Details

Jak cytować
Prokopowicz, K. (2022). KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE W ROZWOJU ORGANIZACJI SMART. Organizacja I Kierowanie, (2 (191), 95–109. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4006
Dział
Artykuły