INTELIGENTNE INNOWACJE W BRANŻY IT. PERSPEKTYWA DYNAMICZNYCH ZDOLNOŚCI MENEDŻERSKICH

Main Article Content

Monika Stelmaszczyk

Abstrakt

Inteligentne innowacje, które wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, stanowią przyszłość branży IT. Celem artykułu jest określenie roli dynamicznych zdolności menedżerskich w kształtowaniu inteligentnych innowacji przedsiębiorstw z branży IT. Badanie przeprowadzono wśród najwyższej kadry kierowniczej 334 przedsiębiorstw IT. Wyniki świadczą o wystąpieniu pośredniczącej roli menedżerskich zdolności poznawczych w relacji między menedżerskim kapitałem społecznym a inteligentnymi innowacjami (przełomowymi i hybrydowymi innowacjami). Okazało się, że wiedza i zasoby pozyskiwane przez najwyższą kadrę kierowniczą ze źródeł zewnętrznych są niezbędne do tworzenia innowacji inteligentnych. Zostaną w takie innowacje przekształcone tylko przy prawidłowym odbiorze, trafnej interpretacji oraz właściwej reakcji na sygnały pochodzące z otoczenia zewnętrznego.


Słowa kluczowe: zdolności dynamiczne, menedżerski kapitał społeczny, menedżerskie zdolności poznawcze, inteligentne innowacje, innowacje przełomowe, innowacje hybrydowe, branża IT


Kody klasyfikacji JEL: O32, L210, L240

Article Details

Jak cytować
Stelmaszczyk, M. (2022). INTELIGENTNE INNOWACJE W BRANŻY IT. PERSPEKTYWA DYNAMICZNYCH ZDOLNOŚCI MENEDŻERSKICH. Organizacja I Kierowanie, (2 (191), 135–155. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4008
Dział
Artykuły