STRATEGIA HYBRYDOWA – W POSZUKIWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Main Article Content

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Dorota Piotrowska

Abstrakt

W artykule podjęto problem biznesowej strategii hybrydowej jako tej, która łączy różne źródła przewagi konkurencyjnej. Przyjmując perspektywę koncepcji oburęczności (ambidexterity), jako najtrafniej opisującej typologie strategii konkurencyjnych we współczesnym środowisku biznesowym, przeprowadzono badania na próbie 363 firm, których celem była identyfikacja ich strategii w kontekście osiąganych rezultatów. Ich wyniki pokazały, że zdecydowana większość przedsiębiorstw realizuje strategię ambidexterity koncentrującą się na utrzymywaniu dotychczasowej i poszukiwaniu nowej przewagi konkurencyjnej, przy czym lepszą ogólną efektywność i sukces firmy zapewnia hybrydowa strategia oburęczności symultanicznej niż hybrydowa strategia oburęczności sekwencyjnej.

Słowa kluczowe: strategia hybrydowa, ambidexterity, eksploatacja, eksploracja, przewaga konkurencyjna, wyniki rynkowe

Kody klasyfikacji JEL: L1, L210, M21

Article Details

Jak cytować
Zakrzewska-Bielawska, A., & Piotrowska, D. (2022). STRATEGIA HYBRYDOWA – W POSZUKIWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA. Organizacja I Kierowanie, (1 (190), 69–81. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4019
Dział
Artykuły

Inne teksty tego samego autora